Hopp til hovedinnhold

Slik opplever psykologer mulighetene for å hjelpe pasienter

Illustrasjonsfoto: Canva

Én av tre psykologer i spesialisthelsetjenesten sier de ofte ikke får møtt pasientene nok til å gi god behandling, viser Psykologforeningens medlemsundersøkelse i 2021.

Av: Ida Kvittingen, Mikael Julius Sømhovd

Psykologene ble spurt om hvor mange av pasientene deres dette omtrent gjelder. Én av tre svarte at «nærmere halvparten» eller «mer enn halvparten» ikke får behandling ofte nok. Dermed opplever psykologene at de ikke får gitt god behandling til disse pasientene.

Omtrent like mange sier de ofte ikke klarer å oppfylle behov for eller krav om samhandling for pasienter.

Medlemsundersøkelsen 2021

Norsk psykologforenings undersøkelse blant medlemmer i psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

1633 psykologer og psykologspesialister svarte

Svarprosenten er 33 prosent

Én av fire psykologer synes at de ofte ikke får møtt pasientene nok til å gi god utredning. Like mange svarer at de ofte ikke har mulighet til å tilby hjelp for samsykelighet. Noen færre forteller at de ofte må avslutte behandlingen før pasienten er ferdigbehandlet.

Nesten sju av ti psykologer mener de ofte ikke hjelper pasientene direkte med å delta i arbeid og utdanning om pasientene har behov for det.

Se hele undersøkelsen her

Psykologenes opplevelse av helsetjenesten

Psykologer (i prosent) vurderer hjelpen de har gitt pasientene

Hjelper de pasienter å delta i arbeid og utdanning?

Psykologer (i prosent) svarer