Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: spesialisthelsetjenesten

– Vi trenger mer tillitsbasert styring i psykisk helsevern

Detaljstyring utmatter, demotiverer og fortrenger muligheten til individuelt tilpasset helsehjelp, mener Psykologforeningens fagsjef Kim Edgar Karlsen.

Slik opplever psykologer mulighetene for å hjelpe pasienter

Én av tre psykologer i spesialisthelsetjenesten sier de ofte ikke får møtt pasientene nok til å gi god behandling, viser Psykologforeningens medlemsundersøkelse i 2021.

– Bør pålegge tjenestene å følge bedre med på effekten av tvangsmedisinering

Psykologforeningen har gitt innspill til Nasjonale faglige råd for tvang i psykisk helsevern.

Psykologer opplever at de ikke har gode nok rammer til å gi god hjelp

Psykologer vet hva kvalitet er. Men vi trenger gode rammer for å levere god kvalitet.

Forebygger tvang med psykologer i front

Ved Haugaland og Karmøy DPS er Akutt ambulant team (AAT) med psykologer i front en nøkkelfaktor for å tenke alternativer til tvang.

Viser 1 til 5 av 5 resultater.

Side 1 av 1