Hopp til hovedinnhold

– Bør pålegge tjenestene å følge bedre med på effekten av tvangsmedisinering

Tvangsmedisinering er ikke nevnt i de nye rådene fra myndighetene. – Rådene er absolutt et skritt i ønsket retning, men det er fortsatt en lang vei å gå for å skape gode rammer for bruk av tvang, sier spesialrådgiver Aina Fraas-Johansen i Psykologforeningen.

Psykologforeningen har gitt innspill til Nasjonale faglige råd for tvang i psykisk helsevern.

Helsedirektoratet har bedt om innspill til nye Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne.

De faglige rådene handler om alt fra fysiske omgivelser og personalets kompetanse til involvering av pårørende.

Psykologforeningen mener god behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser er blant de største utfordringene i psykiske helsetjenester. Pasienter på tvungent psykisk helsevern har ikke mulighet til å velge tjenester.

Foreningen har svart på høringen, og synes det er mye godt i forslagene.

– Rådene er absolutt et skritt i ønsket retning, men det er fortsatt en lang vei å gå for å skape gode rammer for bruk av tvang, sier spesialrådgiver Aina Fraas-Johansen.

Tvangsmedisinering ikke nevnt

Tvangsmedisinering er ikke nevnt i rådene. Psykologforeningen mener rådene bør omfatte tvangsmedisinering for å redusere uønsket variasjon i praksis.

– Myndighetene bør pålegge tjenestene å bedre følge opp og dokumentere effekten av medisineringen, sier Fraas-Johansen.

Hvis positiv effekt ikke kan dokumenteres, bør tjenestene avslutte tvangsmedisineringen innen rimelig tid.

Rådene bør også være tydelige på at tjenestene skal tilby mulighet til medisinfri behandling og mulighet for å reservere seg mot behandling av psykiske lidelser med antipsykotika.

Må lære av egne feil

Psykologforeningen ønsker tydeligere råd om dokumentasjon av og varsling om skader etter bruk av tvang. Det er viktig å skape en kultur der ansatte tør å varsle om skader og krenkelser, og at skadene alltid dokumenteres. Arbeidsplasser som bruker tvang, må legge til rette for at ansatte kan lære av feil.

De nye rådene ser ellers ut til å være kunnskapsbaserte, gode grep for å arbeide videre for redusert og riktigere bruk av tvang. Det er en styrke at rådene både baserer seg på forskningsbasert kunnskap, brukererfaringer og erfaringer fra praksisfeltet, men det bør tydeliggjøres hvilke råd som er mest evidensbaserte.

I høringssvaret understreker Psykologforeningen at samtlige strategier fordrer faglige og økonomiske rammebetingelser som muliggjør forebygging og riktig bruk av tvang. Myndighetene bør sikre at tjenestene har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre de faglige rådene. Dette gjelder for eksempel nok personell til å kunne følge opp pasienter i aktiviteter og på turer ute.

Les hele høringssvaret.