Hopp til hovedinnhold

Todimensjonale psykologer

Håkon Kongsrud Skard er president i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen)

Psykologforeningen har utviklet en policy for bruk av digitale verktøy i psykologisk behandling.

Pandemien har sett en voldsom økning i bruk av digitale verktøy for å gi mennesker psykisk helsehjelp. Dette har som alle faglige utviklinger enormt gevinstpotensial og noen fallgruver. Psykologforeningen har derfor utviklet en policy for bruk av digitale verktøy i psykologisk behandling.

Da pandemien traff i mars 2020, kastet helsetjenestene seg rundt og satte fart i en utvikling som lenge har vært etterspurt av både brukere og fagmiljøer: bruk av digitale verktøy for å kunne gi psykologisk behandling. Viktige hensyn som personvern og datasikkerhet ble raskt avklart, og som forening jobbet vi på høygir for å kunne anbefale ulike løsninger til våre medlemmer. Resultatet av en enorm innsats fra dere omstillingsvillige medlemmer ble at mange mennesker fikk nødvendig behandling som de ellers ikke hadde fått. Jeg har gitt dere honnør for det før og gjør det nå igjen.

De digitale løsningene er nå kommet for å bli. Det er en god ting som kom ut av pandemien. Likevel er det viktig at vi stopper opp og stiller oss de samme spørsmålene om disse løsningene som vi gjør om alle verktøy i behandling. Virker de etter intensjonen? Virker de for alle? Hvilke hensyn må tas, og finnes det situasjoner hvor de ikke bør brukes?

Vi har gått gjennom forskning på feltet, innhentet erfaring fra praksis og vært i dialog med interesseforeningen DigPsyk. Resultatet er et policydokument som gir enkle, kunnskapsbaserte anbefalinger om bruken av disse verktøyene. Det er solide prinsipper som at bruken bør være basert på mottagerens aksept, og at det må vurderes hensiktsmessig i en samlet faglig vurdering. Vi tror at dere medlemmer allerede ivaretar disse prinsippene, men vi kan også i enkelte sammenhenger se en iver i ulike tjenester etter å rulle ut denne typen løsninger – uten å vurdere alle hensyn. Derfor har vi også tilgjengeliggjort policyen for alle våre tillitsvalgte til bruk i dialog med ulike arbeidsgivere.

Psykologer skal bidra til å utvikle og forbedre helsetjenestene, også ved å tilgjengeliggjøre dem og ta i bruk effektiv teknologi. Samtidig må vi bruke faget vårt til å styre den utviklingen i riktig retning. Som forening er vi derfor stolte av å kunne levere et bidrag som kan medvirke til det.

Les policy for bruk av digitale verktøy i psykologisk behandling.