Hopp til hovedinnhold

– Vi må lytte mer til barna

Barneversutvalgets leder, professor Marit Skivenes, la fram sin utredning «NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid» mandag. Foto: Skjermdump / regjeringen.no
Marthe Berg 21.03.2023

Fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng, er positiv til flere av barnevernsutvalgets tiltaksforslag.

Barnevernsutvalget leverte mandag utredningen «Trygg barndom, sikker fremtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet» til Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Medvirkningen fra barn i barnevernet er for dårlig i dag. Det er viktig at vi snakker med barna og lytter til dem, sier Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng.

– Både barn, foreldre og fosterforeldre må møtes på en trygg og forutsigbar måte, sier Lauveng

Vil styrke barnas rettssikkerhet

Utvalget fikk i oppdrag å se på rettssikkerheten i barnevernet og komme med forslag som kan bedre dette i alle deler av barnevernet. Utredningen inneholder hele 118 tiltak som skal bidra til å styrke barn og foreldres rettssikkerhet og kvaliteten.

– Både barn, foreldre og fosterforeldre må møtes på en trygg og forutsigbar måte, sier Arnhild Lauveng, fungerende president i Psykologforeningen. Foto: Psykologforeningen

– Utvalget peker på behovet for tverrfaglig kompetanse, blant annet juridisk og psykologfaglig. Psykologforeningen og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sammen foreslått en modell for å få inn mer psykologkompetanse i barnevernet, og vil gjerne delta videre i arbeidet med dette, sier Lauveng.

Sakkyndige

Etter utvalgets vurdering er det behov for å foreta grep for å sikre sterkere normering, mindre variasjon og mer kvalitetssikret bruk av sakkyndige.

– Vi støtter utvalget i å ta grep om sakkyndigrollen. Særlig er forslaget om å vurdere å oppnevne to sakkyndige i samme sak, godt. Dette har Psykologforeningen etterspurt, sier Lauveng.

Sikre barnas beste

Utvalgsleder og professor Marit Skivenes, la fram sju hovedutfordringer, blant annet ivaretakelse av barna og foreldrenes rettigheter. Utvalget tar også opp utfordringene rundt kunnskap og informasjon, familierelasjoner, systemrettssikkerhet, skjønn og likebehandling, og skånsom saksbehandling.

– Barnevernssaker er ofte komplekse, og vi støtter utvalgets bekymring for rettssikkerheten. Utvalget viser at det er en lang vei å gå for å sikre barnas beste. Det haster å utvikle bedre og sikrere systemer, sier Psykologforeningens fungerende president.