Hopp til hovedinnhold

Aktuelt:

Portrettbilde av president i Psykologforeningen, Håkon Skard.

Helseplattformen: – Uklok beslutning av Helse Midt-Norge

– Jeg skjønner at våre tillitsvalgte reagerer sterkt på dette vedtaket, sier president Håkon Skard, om beslutningen om å innføre Helseplattformen mot Helse Møre og Romsdals ønske.

Ny bankavtale fra nyttår

Fra 1. januar er det Handelsbanken som skal tilby deg som foreningsmedlem en gunstig bankavtale. Da opphører avtalen Akademikerne Pluss har med Danske Bank.  

Krigen i Gaza

Psykologforeningen er bekymret for sivilbefolkningen og helsearbeiderne i Gaza, og har derfor kommet med en rekke utspill de siste månedene.

Akademikerne: Enighet med KS om hovedavtale

Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.

Felles uttalelse for medisinsk nøytralitet

Sammen med en rekke andre organisasjoner og foreninger har vi kommet med en felles uttalelse om grusomhetene de sivile og helsearbeidere utsettes for på Gaza.

Nominér en psykolog

Kjenner du noen som har gjort en helt spesiell innsats for faget eller yrket?
Bilde av en smilende Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen

Medvirkning er merverdi

Som fagforening har vi en plikt og en rett til å medvirke i omstillingsprosesser som berører våre medlemmer. Dette er helt vesentlig for å kunne sikre beslutninger som er til det beste for arbeidsgiver, medlemmene og samfunnet, skriver president Håkon Kongsrud Skard.
Illustrasjon av tre mobiltelefoner som viser et lite utdrag av den nye nettsiden til Psykologforeningen, med noen illustrasjoner tegnet av Lotta Köhler..

Psykologforeningen.no i ny drakt

Velkommen til Psykologforeningens nye og mer brukervennlige nettsider.

Skriver under for å øke salærsatser

– Å øke satsene for sakkyndige og advokater er viktig for både rettssikkerheten og sakkyndige psykologer. Vi støtter Advokatforeningens underskriftskampanje, sier visepresident Hanne Indregard Lind.

Med lov skal landet bygges

- og ikke med ulov ødes. Dette sitatet er hentet fra en av våre aller eldste lover, Frostatingsloven, og er over tusen år gammelt. Likevel er det fortsatt aktuelt i dag, skriver visepresident Arnhild Lauveng. 

Roper varsku om omstillingsprosessen i Helse Nord

Akademikerne, Unio og LO advarer om konsekvensene. Psykologforeningen stiller seg bak advarselen, og mener psykisk helsevern står i fare for å rammes hardt.

– Fortsatt opptrapping av psykisk helse

Med de ordene møtte statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet årets lederkonferanse.

Viser 49 til 60 av 144 resultater.

Side 5 av 12