Hopp til hovedinnhold

Aktuelt:

Ny bankavtale med Handelsbanken

Psykologforeningen og de andre foreningene i Akademikerne pluss bytter fra Danske bank til Handelsbanken.

Viktige anbefalinger fra samtykkeutvalget

– Utvalget har forstått at det viktigste for å redusere tvang og samtidig forebygge alvorlige hendelser, er å styrke behandlingstilbudene, sier vår visepresident for fag og profesjon.

Gode mål, men mangler konkrete tiltak og finansiering

– I denne opptrappingsplanen treffer regjeringen på planken med gode intensjoner for psykisk helse, men de tar ikke sats, sier Arnhild Lauveng, fungerende president i Psykologforeningen.

Brenner for barn og unge med medfødt russkade

Gro Christensen Løhaugen har viet yrkeslivet sitt til en sårbar og glemt pasientgruppe. Nå belønnes hun med Psykologprisen.

Felles innsats og felles fortjeneste

Foreningsarbeid er lagarbeid, noe vi nyter godt av som individer og fellesskap. I dette tilfellet er det jeg som individ som har nytt godt av det, skriver Håkon Kongsrud Skard.

Bekymret for innsattes rett til helsehjelp

Innsatte i norske fengsler får ikke nødvendig helsehjelp, og noen blir utsatt for uverdig og nedverdigende behandling.

I Hå kommune tenker de framover

På Jæren i Rogaland jobber helsetjenesten tverrfaglig. – Det er til det beste for pasientene. Alle får brukt sin kompetanse i fellesskap, og vi får løftet pasienten sammen, forteller overlegen og psykologen i Hå.

– Kommisjonens konklusjoner er problematiske

Psykologforeningen fremmer kritikk, og løfter blant annet unge uføre i vårt høringssvar til helsepersonellkommisjonen.

Vanskelig å rekruttere psykologer: Går utover pasientene

En ny rapport slår fast at små kommuner sliter med å rekruttere psykologer og andre med høy utdanning.

– Arbeid og utdanning er et viktig terapeutisk tema

Psykologforeningens kvalitetsutvalg har samlet råd om hvordan arbeid og utdanning best kan inkluderes i psykologisk arbeid. Utvalgsleder og visepresident Arnhild Lauveng håper at rådene kan være til hjelp for å tematisere arbeid i behandling.

Ønsker samarbeid mellom psykolog og fastlege

Mer enn halvparten av de spurte vil at fastlegen og psykologen skal jobbe tettere sammen, viser undersøkelsen Helsepolitisk barometer 2023.

Sykehusutvalget: – Mange gode forslag

– Vi trenger en endring og tror sykehusutvalgets forslag kan bedre situasjonen, sier fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng.

Viser 37 til 48 av 104 resultater.

Side 4 av 9