Hopp til hovedinnhold

Derfor støtter vi aksjonen til Advokatforeningen

Hanne Indregard Lind, visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Advokatforeningens aksjon er også viktig for sakkyndige psykologer.

Salærsatsen er viktig for psykologer som påtar seg sakkyndige oppdrag for domstolene. Den offentlige salærsatsen har i lang tid vært underregulert og ikke fulgt lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet over tid. 

På 20 år har en gjennomsnittlig norsk årslønn økt med 30 prosent, betalingen til forsvarere og andre som har oppdrag for retten har blitt redusert over samme periode. Begge deler justert for inflasjon.  

Illustrasjon: Advokatforeningen

Det Advokatforeningen krever er at regjeringen oppfyller den avtalen de inngikk med Advokatforeningen 24. juni 2022, og hører på det uavhengige Salærrådet. Salærrådet har anbefalt at satsen økes med 20 prosent. Dette har så langt ikke skjedd, og landets advokater har derfor gått til aksjon. 

I første omgang er det de nasjonale samfunnsadvokatene (skyggeadvokatene) som aksjonerer – dette er advokater som oppnevnes av det offentlige på vegne av mistenkte og tredjepersoner som ikke vet at de står ovenfor avlytting, overvåkning eller lignende. Disse advokatene er nødvendige for at PST, E-tjenesten og politiet skal få gjennomført overvåkningstiltak. Aksjonen ble satt i verk fra 4. mars 2024. 

Du finner mer informasjon om aksjonen på Advokatforeningens nettsider

Psykologforeningen støtter aksjonen 

– Vi er bekymret for den dårlige inntektsutviklingen for de sakkyndige, og håper Advokatforeningens aksjon skal gi positive resultater for alle som er avhengige av salærsatsen som næringsinntekt, sier visepresident Hanne Indregard Lind.

– Vi støtter derfor aksjonen, legger hun til. 

Psykologforeningen har over lang tid arbeidet med å få økt salærsatsen til et bærekraftig nivå. Vi har hatt flere møter med Advokatforeningen i saken. 

Fikk du med deg denne? Sendte brev til justisminister Emilie Enger Mehl

Frykter manglende rekruttering 

Arbeid på salærsats er næringsinntekt, ikke lønnsinntekt. En stor del av inntekten går derfor til å dekke faste utgifter i virksomheten som husleie, kontorutgifter, elektroniske systemer, lovpålagt pensjon og forsikringer. 

Manglende regulering av satsen har ført til en reell inntektsnedgang for psykologer og andre som påtar seg oppdrag for offentlig salærsats. 

Psykologforeningen er bekymret for manglende økning av salærsatsen og betydningen dette har for rettssikkerheten og rekruttering av sakkyndige til oppdrag for domstoler og barnevern. 

Et problem for rettssikkerheten 

For lavt nivå på offentlig salærsats utgjør et rettssikkerhetsproblem. Det er allerede mangel på sakkyndige psykologer som påtar seg oppdrag for domstolene.  

– Sakkyndigarbeid innebærer å jobbe selvstendig og med stort ansvar i komplekse og sammensatte saker. Det er stort behov for erfarne og dyktige sakkyndige, og salærsatsen bør økes, slik at man stabiliserer og rekrutterer sakkyndige til dette nødvendige og viktige samfunnsoppdraget, sier Lind.