Hopp til hovedinnhold

Skriver under for å øke salærsatser

Hanne Indregard Lind, visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk.
Felicia Rolf 20.11.2023

– Å øke satsene for sakkyndige og advokater er viktig for både rettssikkerheten og sakkyndige psykologer. Vi støtter Advokatforeningens underskriftskampanje, sier visepresident Hanne Indregard Lind.

Da forslaget til neste års statsbudsjett ble lagt fram i oktober, var også salærsatsene for sakkyndige og advokater justert. Til tross for anbefalinger fra det såkalte Salærrådet, har ikke regjeringen valgt å følge disse. 

Rådet, som er uavhengig og faglig, mener at rettshjelpssatsen bør settes til 1 464 kroner til neste år. I fjor rådet de å sette satsen til 1 385 kroner. Regjeringen foreslår på sin side en rettshjelpssats på 1 215 kroner for 2024, lavere enn de faglige anbefalingene. 

Bekymringen er aller størst for sikkerheten i det offentlige rettssystemet. Advokatforeningen skriver: «Vi har forståelse for at kompensasjonen for saker under rettshjelpsordningen ligger lavere enn hva advokater kan fakturere i andre saker. Satsen må imidlertid være bærekraftig, ellers undergraves hele den offentlige rettshjelpsordningen. Vi mener at den offentlige rettshjelpssatsen nå har nå blitt så lav at den utfordrer rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet – ikke minst i møte med det offentlige.»

Opprop for satsene 

Advokatforeningen har nå startet en underskriftskampanje for å heve satsene i revidert statsbudsjett og sikre det de kaller bærekraftig rettshjelp. Denne kampanjen støtter Psykologforeningen. 

– Satsene er viktige for å beholde høy kompetanse i rettssystemet, og dette gjelder også sakkyndige psykologer, sier Psykologforeningens visepresident for lønn og arbeidsliv, Hanne Indregard Lind. Hun fortsetter: 

– Pengene må følge lønns- og prisveksten som ellers i samfunnet. Hvis ikke risikerer vi å miste kompetanse og den faglig høye standarden som sakkyndige psykologer har i dag. 

Over de siste 23 årene har salærsatsen hatt realnedgang. Til sammenligning har gjennomsnittslønnen i Norge hatt en realvekst på 38 prosent i samme periode. 

Advokatforeningen skriver på sine nettsider: «Dagens situasjon er uholdbar. Advokatforeningen har startet en underskriftskampanje for økte rettshjelpssatser. Skriv under og tips gjerne en kollega.» 

Ber Justisministeren om to ting 

Underskriftene vil de overrekke til justisminister Emilie Enger Mehl, sammen med et brev. Der står det: 

Kjære Emilie Enger Mehl, 

Norges rettssystem er blant verdens beste. Frie og uavhengige forsvarsadvokater, bistandsadvokater og andre rettshjelpsadvokater er blant grunnstenene i dette systemet. Advokatene som tar oppdrag under den offentlige rettshjelpsordningen må kompenseres på en måte som gjør at de kan opprettholde høy kvalitet i sitt arbeid. 

Vi har forståelse for at kompensasjonen for saker under rettshjelpsordningen ligger lavere enn hva advokater kan fakturere i andre saker. Satsen må imidlertid være bærekraftig, ellers undergraves hele den offentlige rettshjelpsordningen. Vi mener at den offentlige rettshjelpssatsen nå har nå blitt så lav at den utfordrer rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet – ikke minst i møte med det offentlige. 

Gjennom denne underskriftskampanjen ber vi derfor om at: 

  • Revidert nasjonalbudsjett øker rettshjelpssatsen i retning av Salærrådets anbefaling for 2024. 
  • Regjeringen legger frem en opptrappingsplan som sikrer at rettshjelpssatsen når Salærrådets anbefaling i løpet denne regjeringsperioden.

Bli med og skriv under på kampanjen her.