Hopp til hovedinnhold

Aktuelt: Lønn og arbeid

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Krever reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten

– I årets lønnsoppgjør krever vi reallønnsvekst for våre medlemmer. Et absolutt krav er å beholde vår egen avtalemodell, hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

– Kommunene må bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere

Lønnsforhandlingene i KS-området startet mandag, og visepresident Hanne Indregard Lind mener at oppgjøret må brukes til å gjøre kommunesektoren mer attraktiv for psykologer.

– Vi forventer reallønnsvekst

Lønnsforhandlingene er i gang, og visepresident Hanne Indregard Lind mener at virksomheter som sliter med å rekruttere og beholde psykologer, bør bruke lønnsoppgjøret for å bli mer attraktive som arbeidsplass for psykologer.

Derfor støtter vi aksjonen til Advokatforeningen

Advokatforeningens aksjon er også viktig for sakkyndige psykologer.

I konkurransen om arbeidstakerne må lønn brukes i større grad enn i dag

Akademikerne og Psykologforeningen mener lønn er en del av løsningen på framtidas bemanningsutfordringer, og stiller seg bak frontfagsmodellen.

Akademikerne: Enighet med KS om hovedavtale

Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
– Jeg er stolt av arbeidet våre tillitsvalgte har gjort i årets forhandlinger, sier Hanne Indregard Lind, visepresident med ansvar for lønn og arbeidsliv i Psykologforeningen.

Enighet i forhandlingene med Spekter

Årets lønnsoppgjør i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus er ferdig.

Enighet i takstforhandlingene

Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og Psykologforeningen er enige om den økonomiske rammen.

Knytter kontakter og lærer av andres utfordringer

– Det er veldig spennende å høre om andres erfaringer, og hvordan de løser ulike situasjoner, sier psykolog og fersk tillitsvalgt Anders Knoph-Televik.

Viser 13 til 22 av 22 resultater.

Side 2 av 2