Hopp til hovedinnhold

Knytter kontakter og lærer av andres utfordringer

Anders Knoph-Televik (t.v.), Hanna Meidell Noodt og Ask Svelmo Nilsen deltok denne uken på tillitsvalgtkurs i regi av Psykologforeningen, sammen med rundt 40 psykologer.
Marthe Berg 16.02.2023

– Det er veldig spennende å høre om andres erfaringer, og hvordan de løser ulike situasjoner, sier psykolog og fersk tillitsvalgt Anders Knoph-Televik.

De siste tre dagene har rundt 40 tillitsvalgte i Psykologforeningen vært samlet på tillitsvalgtkurs. Kurset skal hjelpe ferske og mer erfarne tillitsvalgte til å bli trygge i denne rollen overfor de andre psykologene på arbeidsplassen sin.

Kunnskap om rettigheter og tyngde inn i forhandlinger er noe som trekkes frem som svært nyttig av flere av deltakerne.

Blir kjent og lærer av andres utfordringer

Hanna Meidell Noodt (31) jobber på ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus, og har vært tillitsvalgt for åtte psykologer siden november 2022.

Hun synes det er fint å bli kjent med andre tillitsvalgte, og samtidig lære av utfordringer de har stått i.

– Det er veldig fint å knytte kontakter, og finne ut hvordan folk gjør ting andre steder. Det er stor forskjell på om du er en del av et stort arbeidssted med mange å rådføre deg med, eller om du er tillitsvalgt på vegne av deg selv og noen få andre.

Psykologforeningen holder grunnkurs for nye tillitsvalgte både hver vår og høst. Et slikt kurs består av to samlinger, på til sammen fem dager. Ikke bare er dette en arena hvor deltakerne lærer om lover og regler — det sosiale rundt forelesningene er også viktig.

Noodt mener mye av det du lærer på tillitsvalgtkurs er grunnleggende og viktig informasjon alle psykologer burde kunne noe om.

Kursene har blitt så populære at vi for øyeblikket har ventelister framover.

Et ansikt til foreningen 

Ask Svelmo Nilsen (35) er psykologspesialist, og jobber ved familievernkontoret Christiania.  Familievernkontorene tilbyr gratis rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Nilsen er vara til hovedtillitsvalgt for Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF), som består av ti familievernkontorer fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør, med totalt 175 ansatte.

– Alle temaene vi snakker om er veldig interessante, og kunnskapen er konsentrert og viktig, sier han.

Nilsen deltok på et tillitsvalgtkurs da han var nyutdannet i 2013, men synes det er fint å få frisket opp kunnskapen.

– Du møter folk med stor interesse for faget, og får et ansikt på Psykologforeningen, som gjør at det blir lavere terskel for å ta kontakt dersom du får behov for det.

Både Nilsen og Noodt vil anbefale andre som får muligheten å bli tillitsvalgte.

– Det føles som en veldig viktig jobb, og jeg opplever at arbeidsgiver også anerkjenner jobben vi gjør som viktig, sier Nilsen, og legger til:

– Vi lærer også mye om rettigheter som er viktige å vite for vår egen del.

– Jeg synes også det er veldig spennende å få være med på ansettelser, sier Noodt. 

Tryggere i diskusjoner 

 Anders Knoph-Televik (29) jobber som psykolog hos DPS Follo. For fire måneder siden ble han tillitsvalgt for rundt 50 personer.

– Det er veldig spennende å høre om andres erfaringer, og hvordan de løser ulike situasjoner. Det gjør det lettere å se hva jeg kan gjøre på min egen arbeidsplass.

Knoph-Televik mener nye perspektiver og kunnskap fra tillitsvalgtkurset helt klart vil komme godt med i møte med både medlemmer og ledelse.

– Jeg vil være tryggere i diskusjoner og forhandlinger med i ledelsen, samt i hvordan jeg skal støtte de jeg er tillitsvalgt for etter dette kurset.

De til sammen 739 tillitsvalgte i foreningen er bindeleddet mellom våre nærmere 11 000 medlemmer, arbeidsgiverne og oss som fagforening. De er avgjørende for å kunne forbedre lønn og arbeidsvilkår, og generelt for å gjøre en forskjell for de mange psykologene i Norge.