Hopp til hovedinnhold

Enighet i takstforhandlingene

– Vi har fått en akseptabel økning i økonomien. Det har vært særlig viktig å få kompensert økte kostnader i årets oppgjør, sier visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk Hanne Indregard Lind.
Felicia Rolf 16.06.2023

Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og Psykologforeningen er enige om den økonomiske rammen.

Onsdag kom partene til enighet om rammen i årets takstforhandlinger. Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og Psykologforeningen er de tre partene som forhandlet.

Takstforhandlinger er de forhandlingene som føres på vegne av avtalespesialister. Disse forhandlingene fastsetter den økonomiske rammen for avtalespesialister i psykologi og psykologer med refusjonsrett. Fordeling på takster skjer så etter at partene har oppnådd enighet om rammen i oppgjøret.

De nye satsene for takster og driftstilskudd blir dermed endret, og har virkning fra 1. juli i år.

– Viktig for å kompensere for økte kostnader

Den økonomiske rammen som ble forhandlet fram endte på 5,54 prosent. Både driftstilskudd, takster og avsetning til fond for videre- og etterutdanning øker med tilsvarende prosent.

En inntekstvekst på 5,2 prosent er her lagt til grunn i forhandlingene, som er i tråd med frontfaget. Det er videre lagt til grunn en kostnadsvekst på 5,7 prosent.


– Vi er fornøyde med å ha fått en noe bedre kompensasjon av kostnader selv om dette ikke fullt ut dekker de økte kostnadene.


Hanne Indregard Lind, visepresident

– Vi har fått en akseptabel økning i økonomien. Det har vært særlig viktig å få kompensert økte kostnader i årets oppgjør, sier visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk Hanne Indregard Lind.

Staten la til grunn en kostnadsøkning på 5,4 prosent i statsbudsjettet, det er 0,3 prosent lavere enn hva takstforhandlingene endte med.

– Vi er fornøyde med å ha fått en noe bedre kompensasjon av kostnader selv om dette ikke fullt ut dekker de økte kostnadene til blant annet strøm. I tillegg har vi fått gjennomslag for en takstendring som legger til rette for høyere økonomi ved gruppebehandling av pasienter, forteller Lind.

Alle avtalespesialister må være tilknyttet Norsk helsenett

I forbindelse med innføringen av felles henvisningsmottak må alle avtalespesialister være tilknyttet helsenett.

Det innebærer at også psykologer med driftsavtale under 50 prosent, som tidligere har hatt unntak for krav om tilknytning, fra 1. juli i år får krav om å koble seg til helsenett.

I årets oppgjør har vi derfor blitt enige med de regionale helseforetakene om en delvis kompensasjon for kostnadene som dette fører med seg. I tillegg er det avtalt en noe redusert pris på journalsystemet online ASPIT/Psykbase for psykologer med små praksiser eller driftsavtaler som nå ikke lenger vil ha unntak fra kravet om tilknytning til helsenett.

Mer informasjon om denne avtalen vil komme i årets takstrundskriv. Dette vil bli sendt ut innen 1. juli.