Hopp til hovedinnhold

Enighet i forhandlingene med Spekter

– Jeg er stolt av arbeidet våre tillitsvalgte har gjort i årets forhandlinger, sier Hanne Indregard Lind, visepresident med ansvar for lønn og arbeidsliv i Psykologforeningen.
Marthe Berg 06.07.2023

Årets lønnsoppgjør i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus er ferdig.

Akademikerne Helse og Spekter kom torsdag denne uken til enighet i de avsluttende sentrale forhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Dermed er resultatene fra våre lokale forhandlinger i disse sykehusene godkjent og kan gjøres kjent for medlemmene. Psykologforeningen har over 5000 medlemmer som omfattes av disse forhandlingene. 

Jeg er stolt av arbeidet våre tillitsvalgte har gjort i årets forhandlinger, sier Hanne Indregard Lind, visepresident med ansvar for lønn og arbeidsliv i Psykologforeningen.

Vi er ellers fornøyde med at frontfaget i år ikke har blitt brukt som helsolid tak, da meningen er at modellen skal virke som en norm over tid. I år ser vi at resultatene fra våre forhandlinger stort sett ligger i overkant av 5,3 prosent, mens frontfagsrammen var på 5,2 prosent.

Dessverre er det fortsatt slik at sykehusene ikke virkelig tar inn over seg utfordringene de har med å rekruttere og beholde psykologer og psykologspesialister. Særlig i de foretakene som har størst utfordringer med dette, burde man løftet lønnsnivået betraktelig mer, sier hun.

På den positive siden er det stadig flere foretak som får på plass ordninger som gir lønnsvekst for mer erfarne spesialister, og de som allerede har slike ordninger forbedrer dem.  

Vi ser også at flere helseforetak har gått med på å forbedre lønnsstigene for psykologer, slik at disse også får en bedre lønnsutvikling underveis i spesialiseringen.

Les mer på Akademikernes nettsider