Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Veiledning er en av de fire utdanningsaktivitetene som utgjør spesialistutdanningen. Veiledningen skal bidra til utvikling av spesialistkompetanse, og skal foregå samtidig som du er i praksis og jobber med et skriftlig arbeid.

Det er krav om totalt 240 timers veiledning. Minimum 60 timer veiledning skal være knyttet til fellesprogrammet.

Til de spesialitetene hvor det er valgfrie program skal 60 timer veiledning knyttes til det valgfrie programmet og 120 timer til det obligatoriske programmet. 40 timer veiledning skal være individuell veiledning. 

Spesialitetene i nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi har ikke valgfrie program. Til disse spesialitetene er det obligatoriske program med tilhørende krav til praksis (4 årsverk), veiledning (180 timer) og kurs (160 timer).

For at gruppeveiledning skal være tellende må det foreligge veiledningskontrakt (standard), være maks fire deltagere og alle må være psykologer. Veilederen skal være psykologspesialist. Tverrfaglig veiledning godkjennes ikke i spesialistutdanningen for psykologer.

Krav til veiledning (utfyllende bestemmelser) Krav til direkte observasjon i veiledning Hvorfor er veiledning viktig?

Veiledningsattesten er en bekreftelse på at veiledningen har funnet sted. Attesten skal baseres på psykologens og veileders plikter og rettigheter beskrevet i standardkontrakten for veiledning og utfyllende bestemmelser for veiledning.

Attesten inngår i vurderingsgrunnlaget for spesialistgodkjenningen. Denne disposisjonen skal følges, og samtlige punkter dekkes:

1.     Kort oversikt over psykologens klientell og arbeidsoppgaver.

2.     Veiledningens form

3.     Veiledningens varighet

4.     Veiledningens innhold.

Formålet med veiledningen, temaer og nivå på veiledningen slik den ble gjennomført, vil naturlig måtte fremgå av attesten. Dette gjelder også i de tilfeller der veilederen mener at nivået på veiledningen ikke tilfredsstilte formålet. Det kan være tilfellet for eksempel dersom veiledningen forutsettes å inngå i spesialistkvalfiseringsløpet. 

En veileder har plikt til straks å si fra til oppdragsgiveren og til den som mottar veiledningen, dersom veiledningen ikke lar seg gjennomføre på det nivået en har avtalt.


Tilbakemeldingsskjemaer i veiledning