Hopp til hovedinnhold

Krav til direkte observasjon i veiledning

Starter du på fellesprogrammet, obligatorisk program eller valgfritt program etter 1. juni 2023? Da er dette viktig å få med seg.

Det er vedtatt nye utfyllende bestemmelser for veiledning, som inkluderer krav til direkte observasjon. 

Nytt krav til direkte observasjon gjelder altså for psykologer som starter på fellesprogram, obligatorisk program eller valgfritt program etter 1. juni 2023.

Krav til direkte observasjon kan dekkes ved eksempelvis fysisk tilstedeværelse, enveisspeil, videoopptak eller lydopptak. Det kreves minimum to direkte observasjoner per år. Veilederen din avgjør om det er nødvendig med flere observasjoner utover disse.

Kravet gjelder når psykologen er under veiledning til både fellesprogram, obligatorisk program og valgfritt program. En plan for observasjon av psykologens arbeid skal beskrives i veiledningskontrakten, og dokumenteres i veiledningsattesten. 

Psykologen har ansvar for å innhente nødvendig informert samtykke om observasjon fra klient. Ved lyd-/videopptak skal dette samtykket foreligge skriftlig, og psykologen har ansvar for at gjeldende regelverk overholdes. Klienten informeres om hva som er hensikten med å gjøre opptaket, hvordan opptaket oppbevares på en sikker måte, hvem som får tilgang til opptaket, samt når og hvordan opptaket slettes.

Last ned anbefalinger for bruk av direkte observasjon i veiledning her.