Hopp til hovedinnhold

Tilbakemeldingsskjemaer i veiledning

Her finner du skjemaer som er relevante for både spesialistutdanningen og profesjonsutdanningen.

Arbeidsalliansen mellom veileder og psykolog i veiledning, mål for veiledningen og veileders tilbakemeldinger er viktig for kvaliteten i veiledningsarbeidet.

Tre tilbakemeldingsskjemaer for bruk i veiledningsrelasjonen har blitt oversatt og utprøvd av norske veiledere og psykologer i spesialistutdanning. Resultatene er publisert i tidsskriftet Uniped. Utprøvingen tyder på at skjemaene fungerer godt i en norsk sammenheng og at et flertall av veiledere og psykologer i veiledning vurderte dem som nyttige eller svært nyttige.

Skjemaene omhandler temaer som er relevante også for andre veiledningssammenhenger enn i spesialistutdanningen, for eksempel i profesjonsutdanningen for psykologer og i andre helseprofesjonsutdanninger. Vi gjør derfor skjemaene tilgjengelige her for alle som er interesserte i å bruke dem.

Veiledere kan fritt laste ned og skrive ut skjemaene. Psykolog i veiledning fyller ut skjemaet ved slutten av en veiledningssesjon og diskuterer resultatene med veileder.