Hopp til hovedinnhold

Oslo

Velkommen til Oslo lokalavdeling! Vår lokalavdeling er den største i Psykologforeningen, med mer enn 2000 medlemmer. Det utgjør rundt 25 prosent av Norges psykologer.

Vi samordner foreningens aktivitet, og ivaretar lokalt medlemmenes medbestemmelse i foreningen gjennom landsmøte-forberedelser og valg av delegater til landsmøtet. Vi fungerer også som høringsinstans, og skal ellers ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Styret i lokalavdelingen består av åtte personer. Disse blir valgt på årsmøtet, og skal ivareta interessene til Oslo-psykologene. På denne siden kan du lese mer om aktiviteten i vår lokalavdeling.

Birgit Aanderaa (leder)

Helén Ingrid Andreassen (nestleder) 

Mads Strøm Kopperud (styremedlem og søknadsansvarlig)

Kjersti Kjeschow Lohne (styremedlem og kasserer)

Inger Eidsvåg (styremedlem)

Iver Nathaniel Sletten (studentrepresentant)

Halvor Einar Holtegardsbråten (studentrepresentant)

Anniken Norli Thune (styremedlem og sekretær)

Frida Røvik (styremedlem)


Hver lokalavdeling har sine kollegastøtter som kan gi kollegiale råd. De yter ikke helsehjelp, og fører derfor ikke journal. Les mer om ordningen her.

Bernadette Christensen
tlf: 902 06 105

Kristin Østlie
tlf: 481 70 742

Gjermund Tveito
tlf: 901 59 967

Anna Szulc
tlf: 917 92 543


Tillitsvalgte Psykologer i Oslo Veiledning

Valgkomiteen ble bedt om å innstille 7 + 2 kandidater fra Oslo lokalavdeling til landsmøtet i 2022. 

På vegne av styret i Oslo deltok leder Birgit Aanderaa, Jonas Leversen, Halvor Stavland og Anna Børselien Kildal som landsmøtedelegater.

Etter en vurdering der det ble lagt vekt på mangfold i erfaring, faglig bakgrunn, kjønn og alder, ble det besluttet å innstille følgende kandidater:

 1. Nina Haarklou
 2. Rune Lauvanger
 3. Helén Ingrid Andreassen 
 4. Jostein Skjelgård
 5. Anna Szulc
 6. Ingunn Opsahl 
 7. Kjersti Lohne 

 Vara: 

 1. Frida Røvik 
 2. Inger Eidsvåg

For Oslo lokalavdeling av Psykologforeningen sin valgkomité:

 • Helene A. Nissen-Lie og 
 • Matias Bals 

Aktuelt: Oslo

Ingen artikler funnet for lokalavdeling Oslo.