Hopp til hovedinnhold

Psykologer i Oslo

Leter du etter psykolog i Oslo? Her en oversikt over medlemmer som tilbyr private psykologtjenester i Oslo. 

Offentlige psykologtjenester

De fleste psykologer er ansatt i offentlige helseinstitusjoner, bl.a på poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger. Andre psykologer kan ha en privat praksis og motta midler fra det offentlige og kalles «avtalespesialister». Disse psykologene har inngått en avtale om refusjon av helseutgifter som betyr at du som pasient/klient/bruker betaler egenandeler inntil du har nådd grensen for  frikort fra Helfo. Helseforetakene har lagt ut kontaktinformasjon til «avtalespesialistene» på sine nettsider, se Helse Sør-Østs liste over de psykologene som er avtalespesialister i Oslo

Private psykologtjenester

NPFs lokalavdeling i Oslo har mange medlemmer som tilbyr private psykologtjenester. Noen av psykologene har privat praksis som sitt hovedarbeid. Andre psykologer kan ha sitt hovedarbeid som ansatt i offentlige institusjoner, men i tillegg tilby helsetjenester i sin fritid som et biarbeid. Dette er en privat praksis som noen kaller «fritidspraksis». En rekke pasienter har hatt glede av disse tjenestene, og de har over flere tiår utgjort et stort volum av helsetjenester og vært et viktig supplement til de offentlige helsetjenestene. 

Vi presenterer her medlemmer som tilbyr private psykologtjenester som altså i sin helhet må betales av pasient/klient/bruker. Blant annet er psykologens helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer) oppført. Informasjonen er ikke garantert av oss, men gir en viss oversikt.

Ønsker du å stå på denne listen?

Send en e-post til oss på oslolokalavdeling@psykologforeningen.no. Emneordet i e-posten må være "Psykologtjenester". 
Følgende opplysninger skal i mailen:

  • Navn
  • HPR/ID-nummer
  • Godkjent psykolog år
  • Godkjent spesialitet
  • Tilbyr type psykologtjenester
  • Post- og besøksadresse
  • Telefon
  • Webside
  • E-post

Oversikt over medlemmer som tilbyr private psykologtjenester i Oslo

Liste over medlemmer som tilbyr private psykologtjenester per 21.10.2019.