Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgtarbeid i Oslo

Oslo lokalavdeling jobber for å ha en god dialog med de tillitsvalgte innenfor ulike tariffområder. De tillitsvalgte på arbeidsplassene er viktige samarbeidspartnere for oss, både i å formidle hva som rører seg på de ulike arbeidsplassene, i tillegg å videreformidle arbeid som gjøres både sentralt og lokalt i foreningen.

Oslo lokalavdeling jobber for at tillitsvalgte innen ulike tariffområder skal ha et nettverk av andre tillitsvalgte de kan diskutere aktuelle problemstillinger med. Vi ønsker å skape og opprettholde dialog mellom organisasjonstillitsvalgte i foreningen, og arbeidsplasstillitsvalgte – både foretakstillitsvalgte (FTVer), hovedtillitsvalgte (HTVer), og plasstillitsvalgte.

I styrets lokalavdeling har vi et forhandlingsutvalg (FU), som har kjennskap til ulike tariffområder, som sektor stat, blant annet de ulike helseforetakene i Oslo, samt kommunen. Forhandlingsutvalget holder seg oppdatert på de ulike tariffområdene. Vi skal ved behov være en rådgivende og støttende ressurs for de tillitsvalgte. Vi ønsker å være spesielt oppmerksomme på de arbeidsplasser hvor det er få psykologer ansatt, for eksempel i kommunesektoren, hvor den tillitsvalgte lett kan bli stående alene i møte med arbeidsgiver.

Det er viktig å merke seg at FU ikke selv har tillitsvalgtansvar ovenfor noen arbeidsgiver. Det er den tillitsvalgte som representerer medlemmene direkte, og som har kontakten med arbeidsgiver. Det betyr for eksempel at FU ikke setter i gang lønnsforhandlinger, og at FU ikke bestemmer over de tillitsvalgte. Har du noen spørsmål om tillitsvalgtarbeid eller FU, så ta gjerne kontakt med oss!

Det er også mulig å kontakte forhandlingsavdelingen sentralt i foreningen. Forhandlingsavdelingen kan bistå tillitsvalgte og andre medlemmer i hele foreningen, i ulike spørsmål knyttet til lønn- og arbeidsvilkår. I tillegg til å bistå i en rekke andre problemstillinger. Forhandlingsavdelingen har telefontid mandag-fredag fra kl.12.15-15, og kan nås ved å ringe tlf: 23103130

Tillitsvalgte i Oslo

Her finner du navn og kontaktinformasjon til tillitsvalgte i ulike tariffområder i Oslo. På arbeidsplasser med mange medlemmer, som for eksempel i helseforetakene, er det kun foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte som er oppført. Dersom du har spørsmål om plasstillitsvalgte ved din avdeling eller enhet, ta gjerne kontakt med foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt, eller med oss i lokalavdelingen. Dersom det blir skifte av tillitsvalgte på din arbeidsplass vil vi gjerne ha beskjed for å kunne ha en oppdatert oversikt. Husk å melde fra om skiftet både til arbeidsgiver og Norsk psykologforening sentralt.

Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt Oslo Universitetssykehus HF
biraan@ous-hf.no

Rune Lauvanger, hovedtillitsvalgt Lovisenberg Diakonale sykehus - LDS
rune.lauvanger@lds.no

Jonas Leversen, hovedtillitsvalgt Diakonhjemmets sykehus
jonas.leversen@diakonsyk.no

Rebecca Janne Ervik-Jeannin, hovedtillitsvalgt Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
rebeccaje@yahoo.com

Hilde Benedikte Kapstad, hovedtillitsvalgt Trasoppklinikken
hilde.kapstad@gmail.com

Marianne Holth, tillitsvalgt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
marianne.holth@live.com

Jarle Kristian Froding, hovedtillitsvalgt Stiftelsen Kirkens Familievern
jarlefroding@yahoo.com

Johanne S. Refseth, tillitsvalgt Alternativ til vold Stiftelsen
johannerefseth@gmail.com

Dag Fjeldvær Eggen, tillitsvalgt Tyrilistiftelsen
dagf.eggen@gmail.com

Hilja Albrecht, tillitsvalgt Signo Conrad Svendsen Senter
hilja_albrecht@hotmail.com

Meline Eriksson, tillitsvalgt Blå Kors Norge
meline.e.skj@gmail.com

Randi Maya Skjerve, tillitsvalgt Blå Kors Øst AS
randi.skjerve@blakors.no

Nancy Ellen Dos Santos Moseng, tillitsvalgt Sebbelows Stiftelse
dossantos.nancyellen@gmail.com   


Fredrik Skoe, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Frogner
frederik.skoe@bfr.oslo.kommune.no 

Aaste Salvesen Einbu, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Grünerløkka
aaste.salvesen.einbu@bga.oslo.kommune.no

Christine Bjørnstad Eide, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Nordstrand
christine.eide@bns.oslo.kommune.no

Kine W. Kristoffersen, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Stovner
kine.waaler.kristoffersen@bsr.oslo.kommune.no  

Victoria Tran Huynh, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand
victoria.tran.huynh@bsn.oslo.kommune.no

Cathrine Lyse, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Ullern
cathrine.lyse@bun.oslo.kommune.no

Tonje Eide, tillitsvalgt Oslo kommune bydel Vestre Aker
tonje.eide@bva.oslo.kommune.no

For bydelene Bjerke, Nordre Aker, Sagene, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Ullern og Østensjø - ta kontakt med hovedtillitsvalgt.


Rita Bast-Pettersen, hovedtillitsvalgt Statens Arbeidsmiljøinstitutt
rita.bast@stami.no

Rune Flaaten Bjørk, hovedtillitsvalgt Universitetet i Oslo – UiO
rune.bjork@gmail.com

Helene Amundsen Nissen-Lie, tillitsvalgt Universitetet i Oslo – UiO
h.a.nissen-lie@psykologi.uio.no

Margaret Ford, hovedtillitsvalgt OsloMet – storbyuniversitet
margaret.ford@oslomet.no

Christina Romsaas Kjernli, tillitsvalgt Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – SiO
christina.romsaaskjernli@gmail.com

Martin Seem Sundal, tilltisvalgt Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – SiO
martin_sundal@hotmail.com

Shirley Dowers Stormyren, hovedtillitsvalgt Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – SiO
shirley.stormyren@gmail.com

Asle Makoto Sandvik, hovedtillitsvalgt Politihøgskolen
asandvik@gmail.com

Kristine Rysst Heilmann, hovedtillitsvalgt Oslo politidistrikt
kristine.rysst.heilmann@gmail.com

Trond Ivar Hegge, tillitsvalgt Forsvarsstaben
tihegge@gmail.com

Ingvild Stokke Engerdahl, hovedtillitsvalgt Fylkesmannen i Oslo og Akershus
i-stokk@online.no

Marianne Sand, hovedtillitsvalgt BUFetat - Region øst
marianne.sand@bufetat.no

Heidi Brautaset, tillitsvalgt RBUP Øst og Sør
brautaset@psykologspesialistene.no

Cecilie Ursin Skagemo, tillitsvalgt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
cecilieus@hotmail.com

Knut Birger Brandsborg, tillitsvalgt Statped – Hovedkontor
knut.brandsborg@statped.no

Jan Gabriel Mossige, tillitsvalgt Statped – Hovedkontor
jan.mossige@statped.no

Silje Kristin Lundgren, tillitsvalgt NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
siljekh@gmail.com

Sjur Nørve, tillitsvalgt NAV Oslo
sjur.norve@nav.no