Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Vi ønsker å gi medlemmer av NPFs lokalavdeling i Oslo en anledning til å presentere seg i en oversikt over veiledere. 

Listene inneholder informasjon om en rekke forhold. I utgangspunktet er kvaliteten på informasjonen som blir lagt ut ikke garantert av oss. Korrektheten av innholdet og eventuell innsending av oppdatering av dette er det opp til hver enkelt tilbyder å oppebære.

Listen opplyser om

 • Navn
 • Psykolog godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med helsepersonellnummer (HPR/ID-nummer
 • Godkjent psykolog år
 • Godkjent spesialitet med spesifisering av fordypningsområde og årstall
 • Praksis/yrkeserfaring
 • Etter-/videreutdanning
 • Tilbyr type veiledning
 • Postadresse
 • Besøksadresse 
 • Telefon
 • E-post

Oppføring på listen er gratis for Oslo-medlemmer av NPF. Ønsker du å stå på listen kan du sende en mail til oslolokalavdeling@psykologforeningen.no med opplysningene fra malen over. Marker mailen med emnet "veiledningstjenester".

Oversikt over medlemmer som tilbyr veiledning

Liste over medlemmer som per 21.11.2019 tilbyr veiledning.