Hopp til hovedinnhold

Bjarne Hansen er vinneren av Psykologprisen 2024

Bjarne Hansen har ledet arbeidet med implementering av evidensbasert OCD-behandling i Norge. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen
Marthe Berg 30.05.2024

Bjarne Hansen leder et senter for behandling av og forskning på angst- og tvangslidelser. Interessen for metoden han og kollegaene har utviklet har eksplodert både nasjonalt og internasjonalt, men han er langt fra i mål.

– Du kan ha verdens beste behandling, men om den ikke er tilgjengelig så spiller det ingen rolle.

Ordene tilhører vinneren av Psykologprisen 2024, Bjarne Hansen. Professor og psykologspesialisten mottok prisen under festspillkursene i Bergen i dag, og bak beslutningen sto en enstemmig jury.

Bjarne Hansen har ledet arbeidet med implementering av evidensbasert OCD-behandling i Norge. Han har gjennom mange år jobbet for at både barn, unge og voksne skal få god og riktig hjelp uavhengig av hvor i landet de bor. Dette har gjort at Norge er et foregangsland på behandlingstilbud for pasienter med tvangslidelser, og at du i dag blir møtt av et dedikert OCD-team ved alle landets helseforetak.

Arbeidet har resultert i både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og Hansen har særlig fått oppmerksomhet for det unike behandlingstilbudet «The Bergen 4-day treatment» (B4DT).

Dette er en komprimert firedagersbehandling for tvangslidelser og alvorlige angstlidelser, der pasientene må sette av fire dager og gjennomgå en mer intensiv eksponerings- og samtaleterapi. I stedet for å grue seg og mislykkes i periodene mellom behandling, opplever de raske og varige lærings- og mestringsopplevelser.

– Det er utrolig kjekt å vinne Psykologprisen. Blant alt jeg driver med er psykologidentiteten i bunnen veldig viktig for meg, sier han.

Tar i bruk eksisterende kunnskap

Hansen startet arbeidet med alvorlig angstlidelser og OCD som stipendiat. Oppdraget var «å finne på noe nytt», men han ble raskt opptatt av hva vi gjør for å sikre at hjelpen som allerede finnes når frem til pasienten på riktig måte.

– Jeg oppdaget fort at det var mye som allerede var funnet opp, men ikke tatt i bruk. Og jeg innså betydningen av å ikke låse seg til ett engasjement, men at det er mulig å få til mye hvis vi kombinerer det vi vet fra før, sier han.  

Om «4-dagers behandling»

  • «4-dagers behandling», også kjent som The Bergen 4-day treatment (B4DT), er en konsentrert eksponeringsbasert behandling for tvangslidelser (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) og alvorlige angstlidelser.
  • B4DT har vist seg å gi svært gode resultater, og folk som har vært syke i mange år har blitt friske på kort tid.
  • Klinikk for 4-dagers behandling bistår i kvalitetssikring og opplæring av over 50 team nasjonalt. 
  • Behandlingsmetoden tilbys allerede i Finland, Sverige, Island, Tyskland, Singapore og USA. Nå står land som Equador, Kenya, Nepal og Australia for tur.

Selv om Hansen har fått mest oppmerksomhet for firedagersbehandlingen av tvangslidelser, presiserer han at han er like opptatt av forsking og fagutvikling, og av klinikkdrift og implementering.

– Det var aldri meningen å begrense meg til bare én diagnose, hverken i forskningen eller i praksisen min. For min del er oppgavefordeling og samarbeid, og arbeidet med å forenkle og forbedre en like viktig og betydningsfull del av jobben, forteller han.

Hansen mener Psykologprisen er urettferdig i den forstand at den tildeles én person når det i virkeligheten står en svær gjeng med dyktige folk bak arbeidet.

– Noe av suksessfaktoren med dette arbeidet er samarbeidet mellom sykehuset, universitet og ulike institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Behandling blir bedre når vi klarer å organisere oss sammen. Pasienten skal ha tilgang på den samlede kompetansen i et team, og vi må finne logiske og gode løsninger for å samle kompetanse og krefter.

Nasjonal og internasjonal suksess

B4DT har vist seg å gi svært gode resultater, og har ført til at Helse Bergen i dag har en egen klinikk for 4-dagers behandling, som bistår mer enn 50 team nasjonalt med kvalitetssikring og opplæring.

Hansen under Prisutdelingen i Bergen. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Hver pasient som mottar behandlingen forespørres om inklusjon i et kvalitetsregister for forskning, slik at tjenesten kan utvikles videre.

Behandlingen tilbys allerede i Finland, Sverige, Island, Tyskland, Singapore og USA. Nå står land som Equador, Kenya, Nepal og Australia for tur, og snart er behandlingen dermed tilgjengelig på alle verdens kontinenter.

Det banebrytende arbeidet gjorde at Hansen sammen med sin kollega Gerd Kvale havnet på Times sin liste over de 50 mest innflytelsesrike innen helse globalt i 2018.

Til tross for at behandlingsmetoden har vist god effekt for svært mange, har ikke forskeren og psykologen noen intensjoner om å si seg fornøyd nå.

– I forskningen er de som får hjelp egentlig ganske uinteressante. Det er en feilslutning at alle brikker faller på plass fordi du opplever gode resultater på ett område. Det er ikke sånn at vi slutter å bry oss om de som ikke opplever tilstrekkelig effekt fordi vi har sett noen gode resultater. Snarere tvert imot. Da må vi jobbe videre med nye løsninger.

Tett på pasientene

Gjennom fagrådet til brukerorganisasjonen Norsk OCD og angstforening, Ananke, har professoren og psykologspesialisten også vært tett på brukerne og deres pårørende, og jobbet med å bygge kunnskap om lidelsen og behandlingsmulighetene.

– Akkurat nå er jeg mest engasjert i behandlingsløp og modeller for å sikre individuell skreddersøm. Ved å ta i bruk det vi vet og kan og jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling, sikrer vi det beste for både pasientene og de som jobber i systemet, sier han.

«Vinneren av prisen berømmes for sin ekstraordinære innsats og sitt brennende engasjement for både faget og menneskene rundt seg, og juryen har vektlagt personens betydning både nasjonalt og internasjonalt», skriver juryen i sin begrunnelse.