Hopp til hovedinnhold

Sakkyndig

illustrasjon_politikk3

En sakkyndig er en person med grundig kjennskap til et emne. Både i sivile saker og i straffesaker kan retten oppnevne sakkyndige, ifølge Store norske leksikon.

I en rettssak vil ikke en dommer nødvendigvis ha nok kunnskap om psykologi til å avgjøre om en person var tilregnelig i gjerningsøyeblikket eller ikke. Det domstolen da gjør, er å oppnevne noen eksperter som kan hjelpe dem. Både psykologer og psykiatere kan bli spurt om å påta seg slike rettspsykiatriske oppdrag. I Norge kalles dette for rettspsykiatrisk sakkyndighet.

For å være sakkyndig i barne- og familiesaker, kreves som hovedregel autorisasjon som psykolog eller lege og fullført utdanningsprogram for sakkyndige. Andre faggrupper kan imidlertid søke om opptak til programmet og komme i registeret.

For å stå på listen over sakkyndige i barne- og familiesaker, kreves som hovedregel autorisasjon som psykolog eller lege og fullført utdanningsprogram for sakkyndige. 

Det kreves 45 timer veiledning, og kandidaten skal ha gjennomført minimum tre sakkyndigutredninger. Av disse skal den ene være etter barnevernloven og den andre etter barnelovens §61 nr. 3. Den siste er valgfri mellom de to lovene.

Alle tre sakkyndigutredninger skal innbefatte skriftlig rapport. Det er også krav til å ha gjennomført minimum to sakkyndigoppdrag etter barnelovens §61 nr. 1 (dersom man har fulgt en slik sak i helhet sammen med veileder, kan en fellessak godkjennes).

Register over godkjente sakkyndige


Videoer om sakkyndighet Utdanning av barnefaglig sakkyndige