Hopp til hovedinnhold

Sakkyndighet

En sakkyndig er en person med grundig kjennskap til et emne. Både i sivile saker og i straffesaker kan retten oppnevne sakkyndige, ifølge Store norske leksikon.

I en rettssak vil ikke en dommer nødvendigvis ha nok kunnskap om psykologi til å avgjøre om en person var tilregnelig i gjerningsøyeblikket eller ikke. Det domstolen da gjør, er å oppnevne noen eksperter som kan hjelpe dem. Både psykologer og psykiatere kan bli spurt om å påta seg slike rettspsykiatriske oppdrag. I Norge kalles dette for rettspsykiatrisk sakkyndighet.

For å være sakkyndig i barne- og familiesaker, kreves som hovedregel autorisasjon som psykolog eller lege og fullført utdanningsprogram for sakkyndige. Andre faggrupper kan imidlertid søke om opptak til programmet og komme i registeret.

Barnefaglig sakkyndighet Rettssakkyndighet Sakkyndighet i sivile saker om erstatning for helseskade Register over godkjente sakkyndige