Hopp til hovedinnhold

Det europeiske psykologsertifikatet

EuroPsy er en felles standard for utdanning og praksis i psykologi. Sertifikatet gjør det enklere for deg som psykolog å kunne jobbe i andre europeiske land, og det kan gjøre deg mer attraktiv for en rekke arbeidsgivere.

Registreringen er enkel, gratis for våre medlemmer og krever bare at du er autorisert psykolog i Norge. For ikke-medlemmer vil det medfølge en avgift på 1 950 kroner.

Sertifikatet er utviklet av Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA) hvor Psykologforeningen er medlem.

To forskjellige sertifikat

For de aller fleste psykologer i Norge er grunnsertifikatet det som er aktuelt og mulig å få. Men dersom du er spesialist i arbeid- og organisasjonspsykologi, kan du få et utvidet spesialistsertifikat innenfor dette feltet.

Les mer om de to sertifikatene og søk i dag!

Dette sertifikatet er aktuelt for deg som er ferdig utdannet psykolog og har autorisasjon i Norge.

Grunnsertifikatet dokumenterer overfor arbeidsgivere og pasienter at du har fullført en faglig godkjent psykologutdanning i tråd med en felles europeisk standard.

Kriterier for tildeling

 • autorisert som psykolog i Norge
 • fullført seks år langt utdanningsløp (enten med ett års integrert veiledet praksis eller som en fem års utdanning i tillegg til ett års veiledet praksis)

Dersom du har fullført fellesprogrammet i spesialistutdanningen, har du automatisk fullført veiledet praksis, og trenger ikke å dokumentere dette.

Har du ikke fullført fellesprogrammet, eller er du ikke medlem av Psykologforeningen, må du legge ved dokumentasjon på minimum et halvt års veiledet praksis utover grunnutdanningen.

Velge profesjonsområde

I søknaden vil du bli bedt om å velge ditt «profesjonsområde». Det er det samme som praksisområdet hvor du har minimum ett års veiledet praksis.

For de aller fleste vil dette være «klinisk/helse». Velger du denne, vil du ikke trenge noe dokumentasjon.

De andre områdene du kan søke er «arbeid og organisasjon», «pedagogisk psykologi» og «andre». Ønsker du å søke på en av disse, må du dokumentere ett års veiledet praksis.


Dette sertifikatet er aktuelt å søke på for deg som har godkjent spesialistutdanning i organisasjonspsykologi.

Spesialistsertifikatet dokumenterer overfor arbeidsgivere og klienter at du har fullført en omfattende utdanning, og har spesialiserte kunnskaper og ferdigheter i arbeids- og organisasjonspsykologi, både i Norge og i hele Europa.

Kriterier for tildeling 

 1. autorisert som psykolog i Norge
 2. ha grunnsertifikatet til EuroPsy
 3. være spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi eller i organisasjonspsykologi

OBS! Konsulentsyklus

Har du blitt spesialist i løpet av de siste årene, trenger du antakeligvis ikke å bry deg om dette punktet. Men dersom du fullførte din spesialistutdanning for noen år tilbake eller tidligere, kan det være at du ikke har fått godkjent konsulentsyklusbeskrivelser av veilederen din under utdanningen.

Da må du også levere en konsulentsyklus når du søker på EuroPsy sitt spesialistsertifikat. Dette leveres som vedlegg når du søker.

Mer om konsulentsyklus


 • EuroPsy representerer en minimumsstandard for psykologutdanning i Europa og har som formål å fremme tilgjengeligheten av kvalifiserte psykologtjenester i hele Europa, beskytte forbrukere og innbyggere gjennom kvalitetssikring og bidra til mobilitet for psykologer ved å sette dem i stand til praktisere hvor som helst i Europa.
 • For å oppnå psykologsertifikatet må du som psykolog ha en universitetsutdanning som varer minst fem år, i tillegg til minst ett års veiledet praksis. De må også forplikte seg til å følge psykologprofesjonens etiske retningslinjer.
 • Tildelingen av sertifikatet vurderes av nasjonale tildelingskomiteer. Den europeiske tildelingskomiteen, opprettet av EFPA, har ansvar for å overvåke den nasjonale tildelingsprosessen. Registeret over europeiske psykologer vedlikeholdes av EFPAs hovedkontor i Brussel.
 • Navnet «EuroPsy» er en forkortelse for «registrert europeisk psykolog» (Registered European psychologist). I de fleste europeiske land er «psykolog» en beskyttet tittel.
 • EuroPsy gir deg ikke automatisk rett til å praktisere, da dette er underlagt nasjonale lover. Men sertifikatet bidra til å lette prosessen med å tilpasse seg nasjonale regelverk for psykologer som ønsker å praktisere i et annet europeisk land.
 • Dette profesjonelle sertifikatet gir forbrukere enkel tilgang til informasjon om kvalifiserte psykologer gjennom EuroPsy-registeret, og det gir sikkerhet for at psykologene oppfyller høye utdanningsstandarder og forplikter seg til etiske retningslinjer.
 • For de som leter etter en psykolog, gir EuroPsy-registeret en praktisk søkefunksjon som gjør det mulig å finne psykologer basert på geografisk område og spesialisering.
 • EuroPsy er en verdifull ressurs for både psykologer og arbeidsgivere, da det gir anerkjennelse av høy utdannelse og etisk opptreden innenfor psykologi i hele Europa.
 • Behandlingstiden på søknadene er to til fire uker.

Har du spørsmål om EuroPsy-sertifikatene?

Kontakt Per A. Straumsheim, spesialrådgiver i Psykologforeningen.


Se hva den erfarne organisasjonspsykologen Øivind Bjørnson forteller om det europeiske spesialistsertifikatet.