Hopp til hovedinnhold

Studentpolitisk utvalg (SPU)

Vi jobber for å fremme psykologstudenters interesser.

Studentpolitisk utvalg 2024. Foto: Psykologforeningen

Andreas Vindenes, leder
UiB
andreas.vindenes@gmail.com

Kristin Lothe Nordbø, 1. nestleder
UiB
kristinnordb@hotmail.com

Ingunn Aasen, 2. nestleder
UiT Norges arktiske universitet
ingunnaasen@hotmail.com

Frida Tveiten Gundersen, PR- og kommunikasjonsansvarlig
NTNU
frida.tveiten@hotmail.com

Mina Karine, Vice-MR EFPSA
UiO
minakarine@yahoo.no

Tania Auglend
Mittuniversitetet
taniaffk12@gmail.com

Runar Selaas, utvalgsmedlem (LAU)
UiT Norges arktiske universitet
runarselaas@hotmail.com

Noah Liem Lyslo Skullestad, verveansvarlig
UiO
n.skullestad@gmail.com

Hania Zulfiqar, utvalgsmedlem
Odense universitet
haniabhutta-99@hotmail.com

Sondre Martin Lie
NTNU
sondre.martin@hotmail.com


Vi har som hovedformål å fremme psykologstudenters interesser på lokalt og nasjonalt nivå. Vi er også et bindeledd mellom Psykologforeningen sentralt og psykologstudentene. 

Leder og nestledere i utvalget sitter i sentralstyret, og skal her tale studentenes sak i fagpolitiske beslutninger.

Vi jobber blant annet med

  • Kvalitetssikring av studieløpet.
  • Vilkår for studentmedlemmer av Psykologforeningen.
  • Styrke og utvikle samarbeid med nordiske og internasjonale psykologstudenter og psykologer.
  • Tilrettelegge for at norske psykologstudenter kan danne seg et faglig og personlig nettverk innenfor psykologimiljøet i Europa.

Psykologforeningen er medlem av European Federation of Psychology Students Associations (EFPSA), og vi forvalter det norske medlemskap ved å ha en medlemsrepresentant (MR) og en vise-medlemsrepresentant (vice-MR) her.


Vi er til stede for deg i studiehverdagen, og kan svare på spørsmål knyttet til utdanning, lønn og jobb, eller henvise deg til riktig person i Psykologforeningens sekretariat.

Ta gjerne kontakt:  SPUpost@psykologforeningen.no


European Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA) ivaretar interessene til europeiske psykologistudenter.

EFPSA samler alle psykologistudenterne i Europa. 250 000 studenter fra 32 ulike land og studentorganisasjoner er representert i federasjonen.

EFPSA drives av frivillighet, reiselyst, kulturutveksling, faglige diskusjoner, nysgjerrighet og vennskap på tvers av landegrenser.

Hovedmålet er å fremme utveksling av ideer og problemstillinger mellom europeiske psykologistudenter, samt hjelpe til i forbedringen og kvalitetssikringen av den europeiske psykologiutdannelsen.

Organisasjonen arbeider for å fremme interaksjon mellom psykologistudenter på et internasjonalt og profesjonelt nivå, og øke mobiliteten til studentene, både gjennom utvekslingsstudier, vitenskapelig samarbeid og senere i jobbsammenheng.