Hopp til hovedinnhold

Studentpolitisk utvalg (SPU)

Vi jobber for å fremme psykologstudenters interesser.

Studentpolitisk utvalg 2024. Bak f.v.: Runar Selaas, Noah Liem Lyslo Skullestad, Ingunn Aasen og Andreas Vindenes. Foran f.v.: Frida Tveiten Gundersen, Kristin Lothe Nordbø, Mina Karine og Tania Auglend. Foto: Psykologforeningen

Andreas Vindenes, leder
UiB
[email protected]

Kristin Lothe Nordbø, 1. nestleder
UiB
[email protected]

Ingunn Aasen, 2. nestleder
UiT Norges arktiske universitet
[email protected]

Frida Tveiten Gundersen, PR- og kommunikasjonsansvarlig
NTNU
[email protected]

Mina Karine, Vice-MR EFPSA
UiO
[email protected]

Tania Auglend
Mittuniversitetet
[email protected]

Runar Selaas, utvalgsmedlem (LAU)
UiT Norges arktiske universitet
[email protected]

Noah Liem Lyslo Skullestad, verveansvarlig
UiO
[email protected]

Hania Zulfiqar, utvalgsmedlem
Odense universitet
[email protected]

Sondre Martin Lie
NTNU
[email protected]


Vi har som hovedformål å fremme psykologstudenters interesser på lokalt og nasjonalt nivå. Vi er også et bindeledd mellom Psykologforeningen sentralt og psykologstudentene. 

Leder og nestledere i utvalget sitter i sentralstyret, og skal her tale studentenes sak i fagpolitiske beslutninger.

Vi jobber blant annet med

  • Kvalitetssikring av studieløpet.
  • Vilkår for studentmedlemmer av Psykologforeningen.
  • Styrke og utvikle samarbeid med nordiske og internasjonale psykologstudenter og psykologer.
  • Tilrettelegge for at norske psykologstudenter kan danne seg et faglig og personlig nettverk innenfor psykologimiljøet i Europa.

Psykologforeningen er medlem av European Federation of Psychology Students Associations (EFPSA), og vi forvalter det norske medlemskap ved å ha en medlemsrepresentant (MR) og en vise-medlemsrepresentant (vice-MR) her.


Vi er til stede for deg i studiehverdagen, og kan svare på spørsmål knyttet til utdanning, lønn og jobb, eller henvise deg til riktig person i Psykologforeningens sekretariat.

Ta gjerne kontakt:  [email protected]


European Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA) ivaretar interessene til europeiske psykologistudenter.

EFPSA samler alle psykologistudenterne i Europa. 250 000 studenter fra 32 ulike land og studentorganisasjoner er representert i federasjonen.

EFPSA drives av frivillighet, reiselyst, kulturutveksling, faglige diskusjoner, nysgjerrighet og vennskap på tvers av landegrenser.

Hovedmålet er å fremme utveksling av ideer og problemstillinger mellom europeiske psykologistudenter, samt hjelpe til i forbedringen og kvalitetssikringen av den europeiske psykologiutdannelsen.

Organisasjonen arbeider for å fremme interaksjon mellom psykologistudenter på et internasjonalt og profesjonelt nivå, og øke mobiliteten til studentene, både gjennom utvekslingsstudier, vitenskapelig samarbeid og senere i jobbsammenheng.


Mange profesjonsstudenter arbeider innenfor relevante fagfelt ved siden av studiet. Noen arbeidsplasser har lønnsavtaler for profesjonsstudenter, disse kan du sjekke ut her.

Mange relevante arbeidsplasser har derimot ikke det, og studenten lønnes som ufaglært eller tilsvarende. SPU mener at profesjonsstudenter som har fullført:

  • 1 år burde lønnes tilsvarende miljøarbeider
  • 3 år burde lønnes tilsvarende 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse
  • 5 år der arbeidsoppgaver tilsvarer de til en autorisert psykolog, burde lønnes 90 % av psykologlønn

Les mer om lønnsavtaler for studenter her

Se også vårt policydokument for lønn- og arbeidsmarked