Hopp til hovedinnhold

Norsk Nevropsykologisk forening

Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF) er en interesseforening for norske nevropsykologer, og har som formål å fremme nevropsykologi i Norge.

Styret

 • Alexander Olsen, leder
 • Annette Holth Skogan, nestleder
 • Emilie Isager Howe, kasserer
 • Tor Ivar Hansen, webredaktør
 • Stian Maroni
 • Maria Leer-Salvesen
 • Marianne Halvorsen
 • Jan Stubberud
 • Marit Schmid
 • Solveig Hauger

Styret i foreningen ble valgt inn på årsmøtet 2023.

Valgkomite

 • Marianne Løvstad
 • Jens Egeland
 • Jude Nicholas
 • Jørgen Sundby

Komiteen ble valgt på foreningens årsmøte i 2023.


I tillegg til å fremme nevropsykologi i Norge, jobber vi for å stimulere nasjonal og internasjonal kontakt, bidra til nevropsykologisk utviklingsarbeid og drive opplysningsvirksomhet.

Siden 2006 har foreningen formelt vært tilknyttet Psykologforeningen som en selvstendig interesseforening. Per januar 2023 har foreningen 431 medlemmer.

Foreningens sekretariat bestyres av Norsk psykologforening. 


Send oss gjerne en e-post: [email protected]

Følg oss på Facebook.

Henvendelser om medlemsskap, adresseendring, kontingent og kurspåmelding gjøres til Psykologforeningen.


Hvorfor bør du melde deg inn i Norsk Nevropsykologisk Forening?

Du kan bli med å påvirke utviklingen i foreningen

 • Foreningen er interesseforening innenfor Norsk Psykologforening. NNF er  høringsinstans i forhold til NPF og har talerett på NPF's årsmøte.
 • Foreningen engasjerer seg i viktige fagpolitiske spørsmål.
 • NNF har kontakt med nordiske og europeiske foreninger. 
 • Foreningen har utarbeidiet veileder for norsk nevropsykologi for å bidra til å sikre kvalitetsmessige standarder for klinisk nevropsykologisk yrkesutøvelse.

 Kollegial kontakt og faglig oppdatering

 • NNF gir deg den bredeste kontaktflaten til norsk klinisk nevropsykologi. Med over 400 registrerte medlemmer som omfatter majoriteten av norsk nevropsykologer fra det kliniske og forskningsgbaserte miljøet.
 • Som medlem får du gunstig pris på vårt årsmøtekurs.
 • NNF utgir medlemsbladet Nevropsykologi som kommer ut to ganger i året.
 • NNF driver eget nettsted.
 • Vi sender også annen informasjon om kurs, foredrag og andre aktiviteter på e-post til våre medlemmer

Hvem kan bli medlem?

Ifølge våre vedtekter kan alle som er medlem av Psykologforeningen og som har en interesse for nevropsykologi eller arbeider med nevropsykologi bli fullt medlem.

Det er også mulig å bli assosiert medlem. Assosiert medlemskap er åpent for andre profesjoner enn psykologer (for eksempel testteknikere og studenter og samarbeidende profesjoner). Assosierte medlemmer kan delta i foreningens aktiviteter og får tilsendt nyhetsbladet Nevropsykologi, men kan ikke stemme på årsmøtet eller inneha verv i foreningen. Studenter og testteknikere betaler noe lavere deltakeravgift på våre årsmøter.

Slik melder du deg inn

Fyll ut innmeldingsskjemaet til Norsk Nevropsykologisk Forening

Utfylt skjema sendes på e-post til [email protected]


Tidsskriftet Nevropsykologi