Hopp til hovedinnhold

Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU)

Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU) leder og koordinerer arbeidet med lønns- og arbeidslivssspørsmål, og er direkte underlagt Sentralstyret.

Medlemmer

 • Hanne Indregard Lind, leder og visepresident
 • Siri Næs, nestleder
 • Bjarte Bønes Bruntveit
 • Josef Mikaelsson 
 • Birgit Aanderaa 
 • Grethe Strand Rolfsen 
 • Rune Raudeberg 
 • Kristin Haugholt 
 • Inger Eidsvåg
 • Tineke Christina Holmen 
 • Henrik Riekeles Vik 
 • Andreas Vindenes

Stikkord for utvalgets ansvarsområde er ulike lønnsforhandlinger og arbeidsbetingelser som tilrettelegger for utøvelsen av psykologifaget. Innenfor utvalgets ansvarområde ligger opplæring av tillitsvalgte, arbeidsrett og helserett.

Jus- og arbeidslivsavdelingen er utvalgets sekretariat og gjennomfører de vedtak utvalget foretar. Utvalget er sammensatt av Psykologforeningens visepresident og en representant fra de ulike tariffområdene.


Ta gjerne kontakt med jus- og arbeidslivsavdelingen:

E-post: ja@psykologforeningen.no

Tlf: 23 10 31 30 (vi er tilgjengelige på telefon mandag til fredag, fra 12:15 til 15:00)


Forhandlingsutvalg for privat praksis Regionale samarbeidsutvalg for avtalespesialister