Hopp til hovedinnhold

Regionale samarbeidsutvalg for avtalespesialister

Det er oppnevnt samarbeidsutvalg mellom avtalespesialister og regionalt helseforetak i hvert av de fire regionale foretaksområdene.

I Helse Sør-Øst oppnevnes fire representanter for avtalespesialistene, i de tre andre områdene oppnevnes det to representanter til hvert samarbeidsutvalg.

Representanter

 • Annelise Fredriksen (Helse Nord)
 • Elisabeth Sjølie (Helse Nord)
 • Jakob Støre-Valen (Helse Midt)
 • Magne Storvik (Helse Midt)
 • Dag Stormbo (Helse Midt)
 • Gunnar Larsen (Helse Vest)
 • Marit Orre (Helse Vest)
 • Linn Håvik (Helse Vest), vara
 • Inger Jakobsen (Helse Sør-Øst)
 • Marit Grande (Helse Sør-Øst)
 • Iselin Sætre (Helse Sør-Øst)
 • Anne Marie Frøkedal (Helse Sør-Øst)

Samarbeidsutvalgene skal bidra til å fremme nødvendig samarbeid og samhandling mellom regionale helseforetak og psykologer med driftsavtale i den enkelte helseregion. Regionale planer av betydning for drift av avtalepraksis skal legges frem for samarbeidsutvalget til uttalelse.