Hopp til hovedinnhold

Forhandlingsutvalg for privat praksis

Vi har særlig ansvar for inntekts- og arbeidsbetingelser for selvstendig næringsdrivende psykologer, og er underlagt Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget.

Utvalget er sammensatt av Psykologforeningens visepresident og tre privatpraktiserende psykologer.

Medlemmer

  • Hanne Indregard Lind (leder og visepresident)
  • Knut Follesø
  • Inga Medne
  • Henrik Riekeles Vik

Utvalget leder forhandlinger om takster og rammebetingelser for privatpraktiserende med driftstilskudd (avtalespesialister). Jus- og arbeidslivsavdelingen er utvalgets sekretariat og gjennomfører de vedtak utvalget foretar.