Psykologutdanning i utlandet

Her finner du informasjon om psykologstudier i andre land.

Utdanning i utlandet

Psykologforeningen får mange spørsmål fra personer som ønsker å studere psykologi i utlandet. Det viktigste spørsmålet er hvorvidt en utdannelse i psykologi tatt i et annet land, ved et bestemt universitet i dette landet, eller et bestemt program ved dette universitet, vil gi grunnlag for norsk autorisasjon som psykolog (eventuelt lisens som psykolog)?

Det kan vi i hovedsak ikke gi noe svar på fordi:

Det er Helsedirektoratet, Divisjon for kompetanse og personell. som er ansvarlig for å gi norsk autorisasjon for psykologer (og andre helsepersonellgrupper). Det er derfor bare de som kan svare på slike spørsmål.

Den norske utdanningen

I Norge er det politisk besluttet hvor mange psykologer de ulike universitetene skal utdanne, og disse utdanningsplassene er finansiert av staten. Det innebærer at når man er tatt inn som student i profesjonsutdanningen/psykologstudiet, har universitetet ansvar for å sørge for at en får den nødvendige teoretiske undervisningen og den veiledede praksisen en skal ha for å kunne bli autorisert som psykolog i Norge.

I mange land der utdanning av psykologer er lagt opp som BA + MA med praksis etter MA, er det ikke nødvendigvis slik at utdanningsinstitusjonen tar ansvar for at studenten får den praksisen en skal ha, og i noen land er det vanskelig å finne praksisplasser som gir kvalitetssikret veiledning. Det kan derfor bli vanskelig og tidkrevende å skaffe seg den praksis som er nødvendig for å kunne søke om autorisasjon som psykolog i Norge.

Utdanning i Danmark eller Sverige

De som har tatt ”Kandidatstudiet” i Danmark kan søke Helsedirektoratet om lisens til å praktisere i Norge (2 år etter  bestemte retningslinjer ). Deretter søkes det om autorisasjon hos Helsedirektoratet.

De som har tatt ”Psykologprogrammet” i Sverige kan søke Helsedirektoratet om lisens til å praktisere i Norge (1 år etter  bestemte retningslinjer ). Deretter søkes det om autorisasjon.

Dersom du har fullført praksis i Danmark eller Sverige og oppnådd autorisasjon der kan du søke Helsedirektoratet om direkte autorisasjons som norsk psykolog.

Følgende universiteter i Danmark tilbyr psykologutdannelse:


Følgende universiteter i Sverige tilbyr psykologutdannelse:

Utdanninger fra andre land enn Norden

Hovedregelen når Helsedirektoratet vurderer søknader er at utdanningen ikke må være ”vesentlig forskjellig fra norsk cand.psych.-utdanning” /utdanningen vurderes ”som jevngod med norsk cand.psych.- utdanning jf. helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav a”.

Denne vurderingen gjøres ikke av Norsk psykologforening, men av Helsedirektoratet.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har på sine nettsider oversikt over studiemuligheter innen psykologi i en rekke land.

Storbritannia/USA

Disse landene har solide psykologutdanninger, men det er viktig at du er klar over at alle psykologiutdanninger ikke nødvendigvis er psykologutdanninger i norsk forstand. Du må selv vurdere hvilke utdanninger som matcher den norske psykologutdanningen.

I Storbritannia er det The British Psychological Society som har vært ansvarlig for å forvalte psykologutdanningene som fører til ”Doctorate in Clinical Psychology” (tittel DClinPsy), gå til informasjon på organisasjonens nettside.  Her kan du finne oversikt over universiteter som tilbyr denne utdanningen.

Det vil i praksis være utdanningene i ”Clinical Psychology” som er nærmest den norske psykologutdanningen.

NB! Du må også her selv forsikre deg om at utdanningen er tilsvarende og på nivå med den norske profesjonsutdanningen for psykologer.

Ungarn

Det har i de siste årene åpnet seg en mulighet for å ta en BA i psykologi og en MA i klinisk psykologi ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest. Hittil har norske studenter herfra fått lisens til å praktisere under bestemte retningslinjer, og deretter kunnet søke om autorisasjon i Norge. Det må imidlertid nevnes at “selv om en bestemt utdanning ved et bestemt studiested har ført til autorisasjon i Norge tidligere, er det ingen garanti for at den vil gjøre det igjen”.

NB! Oktober 2016: Helsedirektoratet har gitt avslag på alle søknader på lisens fra studenter uteksaminert ved ELTE. Se mer utfyllende informasjon.

Hva med EuroPsy?

EuroPsy er en utdanningsstandard som er utviklet i et samarbeid mellom de europeiske psykologforeningene (EFPA). En kan si at standarden (5 års utdanning og ett års veiledet praksis) tilsvarer den norske psykologutdanningen, men den gjelder imidlertid også for psykologutdanninger som ikke samsvarer  med den norske cand. psychol tittelen (eks. MA i arbeids- og organisasjonspsykologi).

EuroPsy er altså ikke en offisiell sertifisering, og den underordnes nasjonale regelverk som regulerer psykologtittelen. Det vil si at for å praktisere i et annet land, må man likevel søke i det landet om autorisasjon eller lisens til å praktisere.

Språkkrav (for de som ikke har norsk som førstespråk)

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at psykologen som de ansetter, har nødvendige språkkunnskaper til å kunne fungere forsvarlig som psykolog.

Den norske psykologrollen

Som autorisert psykolog i Norge får du en beskyttet tittel. I Norge har du selvstendig behandlingsansvar og rett til å sette diagnoser. Helsepersonelloven pålegger psykologen et eget ansvar for at den helsehjelp som hun/han yter er faglig forsvarlig. I mange andre land er ikke psykologen selvstendig behandler, men legens medhjelper. Denne myndige og selvstendige posisjonen du har i Norge er uvanlig i en internasjonal sammenheng, og er årsaken til at det kan være vanskelig å få godkjenning i Norge for utenlandske utdanninger.

Utlandet eller ikke?

Det finnes både fordeler og ulemper ved å studere psykologi i utlandet. Mange vil synes at en utdannelse og et studieopphold i utlandet er en positiv erfaring. Du vil kunne bli presentert for mange nye og lærerike perspektiver. Samtidig bør du være oppmerksom på en eventuell omstillingsprosess når du skal starte i arbeid i Norge. Det vil være en mulighet for at ditt utenlandske universitet har andre fokusområder enn det som vil være hovedtendensen innenfor den norske utdanningen. I tillegg vil det være nødvendig å sette seg godt inn i reglene for godkjenning og autorisering av psykologer i Norge, og det kan hende at du må ta enkelte emner eller deler av den norske utdanningen på nytt.

Andre spørsmål?

Dersom du har spørsmål om utdanning i utlandet som ikke er blitt besvart etter å ha lest gjennom det overstående , kan du ta kontakt med Psykologforeningen via e-post på: eva@psykologforeningen.no

Vår politikk for utenlandsstudenter

Les om vår politikk for utenlandsstudenter som ønsker å bli psykolog i Norge.

Emneord: student , utdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.