Hopp til hovedinnhold

Psykologutdanning i utlandet

Å vurdere å studere psykologi i utlandet er en betydelig beslutning som kan åpne opp en verden av muligheter.

Denne guiden er utformet for å gi deg en omfattende oversikt over viktige aspekter ved å forfølge en psykologistudie i utlandet. Enten du er i startfasen av beslutningsprosessen eller allerede har bestemt deg, vil denne guiden hjelpe deg med å navigere gjennom de viktige faktorene du må vurdere.

I Norge er antallet psykologistudieplasser begrenset og finansiert av staten. Dette betyr at universitetene her har et ansvar for å sikre at du får riktig opplæring for å kunne praktisere som psykolog i Norge.

Helsedirektoratets ansvar

Hvis du har ambisjoner om å bli psykolog i Norge, må du oppnå autorisasjon fra Helsedirektoratet. Psykologforeningen kan dessverre ikke bistå med denne prosessen, da det er myndighetene som har dette ansvaret.

Utdanning i Danmark eller Sverige

Hvis du har fullført det som kalles «Kandidatstudiet» i Danmark, kan du søke om lisens for å praktisere i Norge. Tilsvarende, hvis du har fullført «Psykologprogrammet» i Sverige og har gjennomført praksis der, kan du også søke om autorisasjon i Norge.

Personer med dansk psykologutdanning kan rett etter studiet praktisere som klinisk psykolog i Danmark uten dansk autorisasjon. Personer med svensk utdanning har ikke mulighet til å praktisere som psykolog i Sverige uten svensk godkjenning eller legitimation.

De med dansk utdanning har rettigheter etter EØS-regelverket, og Helsedirektoratet er forpliktet til å innvilge en prøveperiode (kalt lisens) dersom utdanningen vurderes å lede til det samme type yrke som psykolog i Norge.

Siden svenske myndigheter har regulert yrket annerledes enn Danmark, har de med utdanning fra Sverige ikke rettigheter etter EØS-regelverket før de har gjennomført praksisopplæring i Sverige (PTP). Da kan man eventuelt oppnå autorisasjon eller prøveperiode med midlertidig lisens i Norge.

Nordisk Avtale og EØS

Merk at den nordiske avtalen ble avviklet i 2020, og søknader fra nordiske søkere behandles nå på samme måte som søknader fra andre EØS-land.

Utdanninger fra andre land enn Norden

Helsedirektoratet vurderer søknader fra studenter med utenlandsk utdanning for å sikre at den er sammenlignbar med norsk utdanning. Dette er bestemt av helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav a.

Denne vurderingen gjøres med andre ord ikke av Psykologforeningen.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har en oversikt over studiemuligheter innen psykologi i en rekke land. De er samskipnaden for norske studenter i utlandet.

Storbritannia og USA

Utdanningsprogrammene i disse landene kan variere betydelig, så det er viktig å grundig sammenligne dem med den norske utdanningen. Ikke alle utdanninger i disse landene er nødvendigvis likestilte med en norsk psykologutdanning.

I Storbritannia er det The British Psychological Society som har vært ansvarlig for å forvalte psykologutdanningene som fører til «Doctorate in Clinical Psychology». Der kan du finne en oversikt over universiteter som tilbyr denne utdanningen.

Det vil i praksis være utdanningene i «Clinical Psychology» og «Councelling Psychology» som er nærmest den norske psykologutdanningen.

NB!

Du må her selv forsikre deg om at utdanningen er tilsvarende og på nivå med den norske profesjonsutdanningen for psykologer.

EuroPsy og nasjonale regler

Det europeiske psykologsertifikatet er en utdanningsstandard som er utviklet i et samarbeid mellom de europeiske psykologforeningene (EFPA). Denne standarden tilsvarer omtrent den norske psykologutdanningen, men den gjelder også for psykologutdanninger som ikke er like som den norske.

Sertifikatet gjør det enklere for deg som psykolog å kunne jobbe i andre europeiske land, og det kan gjøre deg mer attraktiv for en rekke arbeidsgivere. Pasienter kan også finne deg enkelt i registeret til EuroPsy.

Les mer og søk om å få EuroPsy

Språkkrav for ikke-norsktalende

Hvis du ikke har norsk som førstespråk, må du ha tilstrekkelige språkkunnskaper. Arbeidsgiveren har ansvaret for å forsikre seg om at du har nødvendige språkkunnskaper for å fungere som psykolog.

Den norske psykologrollen

Som autorisert psykolog i Norge får du en beskyttet tittel. I Norge har du selvstendig behandlingsansvar og rett til å sette diagnoser. Helsepersonelloven pålegger psykologen et eget ansvar for at den helsehjelp som hun/han yter er faglig forsvarlig.

I mange andre land er ikke psykologen selvstendig behandler, men legens medhjelper. Denne myndige og selvstendige posisjonen du har i Norge er uvanlig i en internasjonal sammenheng, og er årsaken til at det kan være vanskelig å få godkjenning i Norge for utenlandske utdanninger.

Fordeler og ulemper

Studier i utlandet kan gi deg en unik mulighet til å utforske nye perspektiver og utvikle deg selv. Men husk at det kan være en omstillingsprosess når du vender tilbake til Norge. Mange vil synes at en utdannelse og et studieopphold i utlandet er en positiv erfaring. Du vil kunne bli presentert for mange nye og lærerike perspektiver. Samtidig bør du være oppmerksom på en eventuell omstillingsprosess når du skal starte i arbeid i Norge.

Det vil være en mulighet for at ditt utenlandske universitet har andre fokusområder enn det som vil være hovedtendensen innenfor den norske utdanningen. I tillegg vil det være nødvendig å sette seg godt inn i reglene for godkjenning og autorisering av psykologer i Norge, og det kan hende at du må ta enkelte emner eller deler av den norske utdanningen på nytt.

Flere spørsmål?

Hvis du har flere spørsmål om studier i utlandet som ikke er besvart her, kan du ta kontakt med Psykologforeningen via e-post: post@psykologforeningen.no

Vi er her for å hjelpe deg med informasjon og råd mens du utforsker denne spennende muligheten!