Hopp til hovedinnhold

Forsikring for psykologer

Forsikring er aktuelt der det er liten risiko for at noe galt skal skje og der det samtidig er stor økonomisk skade dersom uhellet er ute.

Forsikring er aktuelt der det er liten risiko for at noe galt skal skje, og der det samtidig er stor økonomisk skade dersom uhellet er ute. Risikoen for at huset ditt skal brenne er veldig liten, men dersom det skjer, så er det store verdier som går tapt. Har du husforsikring, så får du tapet dekket. Forsikringsselskapet får penger for å dekke ditt tap, ved at mange andre betaler på en forsikring som de (heldigvis) ikke får bruk for. Forsikringer er en kollektiv fordeling av risiko.

Det er imidlertid for sent å tegne forsikring når du har behov for en utbetaling (huset står i brann). Forsikring må tegnes mens du ennå ikke har bruk for den. Enkelte typer forsikringer krever derfor en viss konsentrasjon for å bli motivert for å tegne dem i tide. Det er dessverre mange som har dyre forsikringer for gjenstander av begrenset verdi (for eksempel billige sykler eller enkle fotoapparater), men ikke viktige forsikringer som innboforsikring og uføreforsikring. 

Som student bør du ha:

 • Innboforsikring. Billig premie for studentmedlemmer. Du har store verdier på hybelen (klær, sportsutstyr, bøker, etc.)
 • Helårs reiseforsikring
 • Uføreforsikring (gruppeliv, studentforsikringstilbud)
 • Bilforsikring? – ansvar og kasko

Som ung psykolog bør du ha:

 • Psykologforeningens fagansvarsforsikring
 • Innboforsikring
 • Helårs reiseforsikring (bør også dekke tjenestereiser?)
 • Uføreforsikring (gruppeliv)
 • Bilforsikring – ansvar og kasko
 • Villaforsikring?
 • Hytteforsikring + innboforsikring i hytte?
 • Båtforsikring?
 • Andre spesielle verdigjenstandsforsikringer?
 • Alders-pensjonssparing? (særlig du dersom senere skulle bli privatpraktiserende)

Som privatpraktiserende bør du ha:

De samme forsikringene som en ung psykolog, og i tillegg:

Nødvendig

 • Uføreforsikring (vanligvis etter minst to års uførhet)
 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE, lovpålagt)
 • Kontorforsikring (av innbo med mer)
 • OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Se artikkelen «Forsikring for privatpraktiserende».

Bør

 • Sykeavbruddsforsikring (for inntektstap de første ett til to årene en er syk. (Prisspørsmålet gjør det mest aktuelt med 2-4 ukers karenstid før utbetaling starter).
 • Alderspensjonssparing, for eksempel Individuell Pensjonssparing etter Skattelovgivingen (IPS, maks. 40.000 per år), og annen alderspensjonssparing.

Privatpraktiserende og sykdom

Ved sykdom hos selvstendig næringsdrivende utbetaler folketrygden 80% av tidligere inntekt, maksimum inntekt 6G i sykepenger. 1G = 101.351 per 1. mai 2020. 6G = 608.106. 80% av 6G = 486.484 i maksimum sykepenger. Med andre ord lav inntekt samtidig som den næringsdrivende i stor grad beholder utgiftene i praksisen (kontorleie, etc.). De 16 første dagene gir ikke folketrygden utbetalinger til næringsdrivende (arbeidsgiverperioden). Vær særlig obs på forsikringsbehovet for de som reduserer sin stilling i det offentlige og kombinerer med å drive deltids næring. Se egen artikkel om forsikring i privat praksis.

Uføreforsikring – noe for alle 

Uføreforsikring dekker uførhet som følge av både sykdom og ulykke. De fleste blir uføre p.g.a. sykdom. En uføreforsikring koster derfor mer enn en ulykkesforsikring. En billig forsikring har begrenset verdi når den ikke dekker det som mest sannsynlig oppstår.

Ekstra alderspensjon

Folketrygdens maksimale utbetaling av alderstrygd er p.t. cirka 340.000 kroner som pensjonist. For de som er offentlig ansatte kommer i tillegg tjenestepensjonen (den ansatte trekkes 2 prosent av lønnen. I tillegg betaler den offentlige arbeidsgiveren mer, slik at samlet kostnad er cirka 20 prosent av bruttolønn). Heltids offentlig ansatte er garantert minst 66 prosent av sluttlønn i alderspensjon (folketrygd + tjenestepensjon).

Uansett situasjon bør det vurderes ulike måter å spare, slik at en har ekstra midler ved pensjonering, enten via pensjonssparing, eiendomsinvestering, banksparing, aksjeinvestering eller annet. Den viktigste måten å forberede alderdommen økonomisk er imidlertid fremdeles å ha minst mulig gjeld ved pensjonering. 

Bank og forsikring

Gjennom våre avtaler med Danske bank og Storebrand får du gode priser og betingelser på bank- og forsikringstjenester.

Sjekk dine banktilbud her
... eller ring Danske Bank på tlf: 987 05 550

Sjekk dine forsikringstilbud  
Har du forsikringsspørsmål? Ta kontakt med Storebrand på tlf: 67 51 93 00

Obs! Fra og med 1. januar 2024 bytter Akademikerne Pluss samarbeidsbank til Handelsbanken.