Hopp til hovedinnhold

Ulønnet foreldrepermisjon og sykepengerettigheter

Hvordan påvirker ulønnet foreldrepermisjon sykepengene mine?

Når du er i betalt foreldrepermisjon, anses du fortsatt som en aktiv arbeidstaker, men du er fritatt fra din vanlige jobb. Hvis du blir syk mot slutten av den betalte foreldrepermisjonen, har du rett til sykepenger på samme måte som om du hadde blitt syk den første dagen du skulle vært på jobb. Dersom du jobber innenfor sektorene Spekter (helseforetakene), KS, Stat eller Virke, får du full lønn fra første sykedag etter foreldrepermisjonen. Jobber du andre steder, er sykepengegrunnlaget ofte begrenset til seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Etter den betalte foreldrepermisjonen har hver av foreldrene rett til ytterligere 12 måneder permisjon for hver fødsel, så lenge barnet er under tre år. Denne perioden er uten lønn, noe som betyr at du ikke deltar i lønnsforhandlinger eller har vanlig lønnsutvikling i denne perioden. Du opptjener heller ikke pensjon eller feriepenger. Hvis du blir syk i denne perioden, har du ikke inntekt og dermed heller ingen rett til sykepenger. Men hva skjer hvis du fortsatt er syk når den ulønnede foreldrepermisjonen er over og du egentlig skulle ha vært tilbake på jobb?

I slike tilfeller har du visse rettigheter, men det er noen viktige krav som må oppfylles. Det viktigste er at du har en skriftlig avtale med arbeidsgiveren om når du skulle ha startet arbeidet igjen etter den ulønnede permisjonen. I henhold til folketrygdloven § 8-47 blir ulønnet foreldrepermisjon regnet som inntektsgivende arbeid når det gjelder rett til sykepenger. Derfor må du søke til NAV om sykepenger i slike tilfeller. NAV vil vurdere om vilkårene i denne paragrafen er oppfylt. I søknaden må du dokumentere når du skulle ha startet arbeidet igjen og hvilken inntekt du skulle ha hatt.

Arbeidsretten har fastslått at du ikke nødvendigvis må ha startet arbeidet igjen fysisk for å ha disse rettighetene. Det er tilstrekkelig å ha en klar avtale med arbeidsgiveren om når du skulle ha begynt arbeidet igjen.

I perioder med sykemelding etter ulønnet foreldrepermisjon utbetaler NAV vanligvis kun 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra den 15. dagen etter sykemeldingens start. Akademikerne har imidlertid tariffavtaler som sikrer full lønn fra første sykedag, uavhengig av sektor (SPEKTER, KS, Stat og Virke). Dersom du jobber i privat sektor, må du ha egne forsikringer for å få dette. For andre arbeidsplasser kan du undersøke hvilke avtaler som gjelder.