Hopp til hovedinnhold

Permisjon ved tilvenning i barnehage

Kan du få betalt permisjon når barnet ditt begynner i barnehage?

Ja, i mange tilfeller kan du få betalt permisjon når barnet ditt skal begynne i barnehage. Dette gjøres i så fall ved at arbeidsgiveren din innvilger deg velferdspermisjon. Det er imidlertid ikke definert i loven akkurat hva som til enhver tid kvalifiserer til velferdspermisjon. Hvor mange dager du kan få betalt, og hva som regnes som «viktige velferdsgrunner», avhenger av reglene som gjelder på arbeidsplassen din.

I noen tilfeller, som i statlige og kommunale jobber, kan du få opptil 12 dager med betalt velferdspermisjon. Noen arbeidsgivere har egne regler og retningslinjer som beskriver hva som kvalifiserer som velferdspermisjon og hvor lenge du kan få betalt permisjon, og enkelte steder vil for eksempel det at barnet ditt begynner i barnehage ikke utgjøre en «viktig velferdsgrunn».

Det er viktig å huske at arbeidsgiveren din må vurdere hver søknad om velferdspermisjon individuelt. Det betyr at ikke alle søknader nødvendigvis blir godkjent, da arbeidsgiveren må vurdere behovet for permisjon opp mot arbeidets krav. Det er imidlertid vanlig mange steder å innvilge permisjon dersom barnet ditt begynner i barnehage, så du har gode sjanser for å få betalt permisjon i denne situasjonen. Det samme gjelder for eksempel ved dødsfall i nær familie. Det er også mulighet for arbeidsgiveren din å bruke skjønn og forståelse i slike situasjoner.