Hopp til hovedinnhold

Oppsigelse under foreldrepermisjon

Kan du bli sagt opp mens du er i foreldrepermisjon?

Ja, i utgangspunktet kan du bli sagt opp mens du er i foreldrepermisjon. Imidlertid starter ikke oppsigelsesfristen før du kommer tilbake fra permisjonen. Dette er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-9. For eksempel, hvis du har en oppsigelsesfrist på tre måneder, vil du ha rett til tre måneders lønn fra det tidspunktet du egentlig skulle ha kommet tilbake på jobb. Dette gjelder bare det første året etter fødselen, når foreldrene mottar foreldrepenger. Etter dette året gjelder ikke lenger arbeidsmiljøloven § 15-9.