Hopp til hovedinnhold

Gravid i en midlertidig stilling

Hvilke rettigheter har du som gravid i en midlertidig stilling?

Som en gravid ansatt i en midlertidig stilling, har du rettigheter i henhold til norsk lov. Det er viktig å merke seg at du ikke nødvendigvis har krav på å få vikariatet forlenget, men du har rett til ikke å bli diskriminert på grunn av graviditeten din.

Foreldrepenger: Du har rett til foreldrepenger når barnet ditt er født. For å kvalifisere, må du ha jobbet i minst seks av de siste ti månedene før permisjonen starter. Les mer på NAV sine sider.

Likestillings- og diskrimineringsloven: Ifølge Likestillings- og diskrimineringsloven er det ulovlig å diskriminere noen basert på graviditet, amming og bruk av permisjonsrettigheter. Dette gjelder også for ansettelse i midlertidige stillinger. Ta kontakt med vår jus- og arbeidslivsavdeling eller Likestillings- og diskrimineringsombudet dersom du mistenker at graviditet eller amming er årsaken til at du ikke får fornyet et vikariat.

Forskjellsbehandling handler ikke bare om å behandle kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, men også at en kvinne settes i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel. Det samme gjelder hvis en kvinne eller en mann settes i en dårligere stilling enn ellers fordi vedkommende har utnyttet permisjonsrettigheter. Det betyr at det er like ulovlig å diskriminere menn som tar ut foreldrepermisjon.

Forlengelse av vikariat: Hvis det er grunn til å tro at arbeidsgiveren din har diskriminert deg på grunn av graviditeten din, må arbeidsgiveren bevise at det var andre legitime grunner for ikke å fornye vikariatet ditt. Den gravides påstand alene er ikke nok til å konstatere at det er grunn til å tro at diskriminering har funnet sted.

Det er imidlertid ikke et krav om at påstanden må styrkes av andre bevismidler, som dokumenter eller vitner, så lenge sakens ytre omstendigheter underbygger påstanden om diskriminering. Hver sak må vurderes individuelt, og det er viktig å se på om arbeidsgiveren har lagt negativ vekt på graviditeten da arbeidsforholdet ikke ble videreført.

Hvis du kan bevise dette og arbeidsgiveren ikke kan vise at det var andre gyldige årsaker til ikke å fornye kontrakten din, kan det være et brudd på likestillings- og diskrimineringsloven.