Hopp til hovedinnhold

Forlengelse av vikariat og krav på fast ansettelse

Hvilke rettigheter har du som midlertidig ansatt, og hvor lenge kan du jobbe i midlertidige stillinger?

Dette handler om to spørsmål. For det første, kan arbeidsgiveren din velge å ikke forlenge kontrakten din? For det andre, når kan du som midlertidig ansatt ha rett til å bli fast ansatt?

Når du er midlertidig ansatt, betyr det vanligvis at du har en jobb i en bestemt periode, som er avtalt i kontrakten din. Hvis kontrakten din utløper, har arbeidsgiveren ingen plikt til å forlenge den. På samme måte har du som midlertidig ansatt ingen automatisk rett til å få jobben din forlenget.

Arbeidsgiveren kan ta beslutninger om forlengelse eller ikke-forlengelse basert på ulike faktorer, som økonomiske hensyn eller behovene til virksomheten. Det er vanlig at arbeidsgiveren gir en begrunnelse for slike beslutninger av hensyn til god personalpolitikk.

I Norge har arbeidsmiljøloven spesifikke regler for midlertidige ansatte. For eksempel, hvis du har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år, har du rett til å få skriftlig varsel om oppsigelse minst en måned før kontrakten din avsluttes. Hvis arbeidsgiveren ikke gir deg dette varselet i tide, kan du ha rett til å jobbe en måned ekstra selv om kontrakten din sier noe annet.

Når det gjelder det andre spørsmålet, kan midlertidig ansatte som har jobbet i samme stilling i mer enn fire år, få økt beskyttelse og betraktes som fast ansatte med rettigheter som faste ansatte, inkludert beskyttelse mot usaklig oppsigelse. Dette betyr at arbeidsgiveren må ha en gyldig grunn for å si opp en midlertidig ansatt i slike tilfeller. Man er da ansett som fast ansatt, så det vil ikke lenger være nok for arbeidsgiver å ikke forlenge kontrakten hvis de ønsker å avslutte arbeidsforholdet.