Hopp til hovedinnhold

Feriepenger som sykmeldt

Har arbeidsgiveren rett til å holde tilbake feriepengene dine når du er sykmeldt?

Arbeidsgiveren din kan dessverre ha rett til å holde tilbake dine opptjente feriepenger. Det følger av ferieloven § 11, 1. ledd at feriepenger skal utbetales når ferien faktisk tas ut. Dersom du har vært sykemeldt og ikke tatt ut ferie, har arbeidsgiveren din anledning til å utbetale vanlig lønn i stedet for feriepenger.

Hvis du for eksempel kommer tilbake i jobb i løpet av høsten 2021 og tar ut ferie før 1. januar 2022, har du krav på å få feriepengene utbetalt før ferien starter. Er ikke ferien avviklet i løpet av 2021 og heller ikke avtalt overført til 2022, har du krav på at opptjente feriepenger utbetales første lønningsdag i 2022. Dette følger av ferieloven § 11, 2. ledd.

Arbeidsgiveren din kan ikke tvinge deg til å ta ut ferie mens du er sykemeldt. Men dersom du blir friskmeldt, kan du bli pålagt å ta ut ferie. Som arbeidstaker har du plikt til å avvikle ferie hvert år, og arbeidsgiver har en plikt til å legge til rette for dette.

Du kan som arbeidstaker motsette deg å avvikle ferie hvis du ikke har opptjent feriepenger hos nåværende og tidligere arbeidsgiver. Du kan altså ikke motsette deg å ta ut ferie hos ny arbeidsgiver hvis du har opptjent feriepenger hos den arbeidsgiveren du var hos før du byttet jobb.