Hopp til hovedinnhold

Ferie når du bytter jobb

Hva skjer med ferien min når jeg bytter jobb?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår, totalt 25 virkedager ferie. Dette gjelder helt uavhengig av om du har byttet arbeidsgiver.

Det er viktig å være klar over at en ferieuke etter ferielovens bestemmelser er seks virkedager, det vil si mandag til og med lørdag. Hvis du tar ut fire uker ferie, vil du da ha «brukt opp» 24 feriedager, og har da én feriedag igjen. Etter de ulike tariffavtalene som gjelder for de forskjellige tariffområdene, har de ansatte krav på ytterligere fem feriedager. Dette kalles gjerne den «avtalefestede» ferien, eller «den femte ferieuken». Samlet sett blir det da fem uker ferie.

Hvis du begynner hos ny arbeidsgiver senest 30. september, så kan du kreve full ferie hos ny arbeidsgiver innen utløpet av det året. Ferieloven opererer med begrepet «hovedferie». Med dette menes at du har krav på tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Skal du kunne kreve hovedferie på tre uker mellom 1. juni og 30. september, må du ha startet hos ny arbeidsgiver senest 15. august.

Du trenger altså ikke ta ut alle ferieukene dine før du begynner i ny jobb. Som arbeidstaker har du krav på dette antallet uker ferie i løpet av året, selv om du bytter jobb. Det er arbeidstakeren og arbeidsgiveren som sammen har plikt til å påse at arbeidstakerne tar ut ferie hvert år.

Hvis du har et ønske om å ta ut ferie hos din nye arbeidsgiver, er vårt råd til deg å avklare dette med din nye arbeidsgiver før du tiltrer. Dette gjelder særlig hvis du ønsker å ta ut ferie i perioden kort tid etter du har tiltrådt. Vær imidlertid klar over at det er arbeidsgiveren som har det siste ordet når det gjelder feriefastsettingen. Merk også at retten til feriepenger er en rettighet du har opparbeidet deg hos din forrige arbeidsgiver, i hovedsak i løpet av fjoråret.