Hopp til hovedinnhold

Ferie i enkeltdager

Kan sjefen din nekte deg å ta fri enkeltdager når du ønsker det?

I utgangspunktet er en ferieuke i loven seks virkedager lang. Du har rett til å kreve tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september, som kalles «hovedferien». I tillegg har du krav på en uke ferie (seks virkedager) i henhold til loven. Denne uken kalles «restferien», og du kan be om at disse seks dagene blir tatt sammen som en uke. Det betyr at arbeidsgiveren ikke kan pålegge deg å ta restferien som enkeltstående dager.

I tillegg til dette har du rett til 5 virkedager ferie i henhold til våre tariffavtaler (det kalles den «femte ferieuken» eller «avtalefestet ferie»), og du kan også be om å ta disse dagene samlet. Men du kan ikke kreve å ta både restferien og den avtalefestede ferien som to uker sammenhengende.

Utenom dette har arbeidsgiveren rett til å bestemme når de ansatte skal ta ferie. Dette betyr at du som arbeidstaker ikke kan kreve å ta enkeltdager fri når du vil. Men det er vanlig at arbeidsgivere godtar slike forespørsler om enkeltdager som ferie.

Det er viktig å merke seg at det er dårlig personalpolitikk for arbeidsgiveren å nekte de ansatte å ta enkeltdager som ferie, med mindre det er en god grunn for det.