Hopp til hovedinnhold

Beregning av foreldrepenger

Hvor lenge må jeg arbeide i full stilling for å få rett til 100 prosent foreldrepenger?

For å få 100 prosent foreldrepenger fra NAV, må du ha hatt inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før foreldrepengeperioden begynner (dette tilsvarer tre uker før terminen til barnet ditt). Inntektsgivende arbeid betyr at du har tjent penger fra en jobb. Det har også vært et krav om at inntekten din på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet er per dags dato (lenke til NAV)

Det er riktig at NAV ser på inntekten din på tidspunktet for permisjonen når de beregner hvor mye du skal få i foreldrepenger. Dette er hovedregelen, men NAV vurderer hver sak individuelt. Dette gjøres for å unngå at folk øker stillingen eller lønnen sin kun for å få mer penger fra NAV når de går ut i permisjon.

I utgangspunktet er det NAV som utbetaler foreldrepenger. For de som jobber i helseforetak vil man motta lønn under permisjonen fra arbeidsgiver. Deretter vil helseforetaket bli refundert av NAV for de pengene de har betalt ut til deg i løpet av permisjonsperioden. En slik løsning finnes også flere andre steder i arbeidslivet, og det kan være lurt å høre med arbeidsgiveren din om hvordan de har valgt å løse det der. Å ta vare på små barn er en god grunn til å jobbe mindre i en periode, og loven gir også muligheter for å balansere familie og arbeid.