Hopp til hovedinnhold

Alt du trenger å vite om ferie

Vi har samlet alt du trenger å vite om dine ferierettigheter på ett sted.

Ferier er for å la deg hvile og få en pause fra jobb. Alle som jobber har rett til årlig ferie og feriepenger i henhold til ferieloven. Kjenn dine ferierettigheter og nyt en velfortjent pause.

Alle har rett til ferie, uansett hvor mye du jobber eller om du er fast eller midlertidig ansatt. Ferieloven gjelder for alle som er ansatt og jobber for en arbeidsgiver. Dette inkluderer vanlige ansatte, men ikke selvstendig næringsdrivende eller konsulenter. Hvis ferieloven ikke dekker deg, må du spare penger selv for å ha råd til ferie.


Arbeidsgivere kan ikke inngå avtaler som gir deg dårligere ferierettigheter enn det ferieloven sier. Men du kan avtale bedre ferierettigheter gjennom arbeidskontrakter eller kollektive avtaler.


Vanligvis har du rett til 25 virkedager ferie hvert år, som tilsvarer fire uker og én dag. Hvis du er 60 år eller eldre, får du seks ekstra virkedager ferie.

Noen jobber gir deg rett til en ekstra uke ferie. Dette gjelder spesielt for ansatte i helsevesenet, i staten, kommunesektoren (inkludert Oslo kommune) og i tariffområdet Virke/Huk. Totalt gir dette deg rett til fem uker ferie hvert år.


Du har en plikt til å ta ut ferie hvert år, og arbeidsgiveren din skal sørge for at dette skjer. Du kan ikke avtale med arbeidsgiveren din å jobbe i stedet for å ta ferie.

Hvis du er 100% sykemeldt eller i fødselspermisjon, trenger du ikke å ta ferie. Du kan også slippe å ta ut hele eller deler av ferien din hvis du ikke har tjent opp nok feriepenger hos nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

Arbeidsgiveren din bestemmer tidspunktet for ferien din etter å ha snakket med deg eller din tillitsvalgte. Dette skal skje i god tid før ferien starter, med mindre det er «særlige grunner» som forhindrer det.

Du har rett til å få beskjed om når ferien din skal være så tidlig som mulig, senest to måneder før ferien starter, med mindre det er gode grunner til å endre det. Arbeidsgiveren din må bevise at det er slike gode grunner.

Arbeidsgiveren kan endre tidspunktet for ferien din hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Du har rett til erstatning for ekstra utgifter på grunn av endringen.


Hvis du begynner i en ny jobb før 15. august, har du krav på 18 virkedager ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Resten av ferien kan tas før eller senere.

Du kan avtale med arbeidsgiveren å ta opptil 12 virkedager ferie på forskudd eller overføre opptil 12 virkedager til neste år. Dette må avtales skriftlig. Hvis du er syk hele året og ikke kan ta ut ferie, kan du også overføre all ferie til neste år.

Arbeidsgiveren kan vanligvis ikke legge ferien din i oppsigelsestiden uten ditt samtykke, med mindre du har tre måneders oppsigelsestid og ferien ikke er planlagt. I så fall kan arbeidsgiver ha rett til å kreve at ferien tas ut før oppsigelsestidens utløp.

Hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver før 30. september, kan du kreve full ferie hos den nye arbeidsgiveren innen utgangen av året, så lenge du ikke allerede har tatt ferie hos din tidligere arbeidsgiver.


Hvis du blir syk før ferien starter, kan du utsette den til senere i ferieåret, forutsatt at du er 100% ufør og kan vise en legeerklæring. Dette må i så fall fremlegges senest siste arbeidsdag før du egentlig skulle gått ut i ferie. Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du utsette ferien fra første sykedag. Foreldre i permisjon kan ikke pålegges å ta ferie i permisjonstiden uten samtykke, forutsatt at det ytes foreldrepenger.

Feriepenger blir vanligvis utbetalt når du faktisk tar ferie. Hvis du er sykemeldt og tar ferie før 1. januar påfølgende år, får du feriepengene før ferien starter.


Feriepengene opptjenes gjennom arbeid året før, og de er ment å sikre inntekt i ferien. For de med tariffavtaler som gir "den femte ferieuken," utgjør feriepengene 12% av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år får en ekstra 2,3% i tillegg.