Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgte Rogaland

Her finner du oversikt over plasstillitsvalgte i Rogaland. Hjelp oss med å holde listen oppdatert ved å sende e-post om endring til tillitsvalgtansvarlig.

Lena Kvalevåg Bjorland, Randaberg kommune, Helsestasjonens familieteam, (hovedtillitsvalgt)

Eldrid Robberstad, Sola kommune - Oppvekst - helsestasjon (hovedtillitsvalgt)

Kristian Nyborg Johansen, Sandnes kommune -Levekår- Mestringsenheten (hovedtillitsvalgt)

Terje Homnes, PPT for vgs. Rogaland -Stavanger (hovedtillitsvalgt)

Siri Wendelbo Johansen, PPT i Haugesund (hovedtillitsvalgt)

Kjersti Nakling Martinsen Pereira, PPT Tysvær (hovedtillitsvalgt)

Anita Glenne Kallhovd, PPT i Eigersund (hovedtillitsvalgt)

Åse Skåra Lie, Eigersund kommune – mestringsenheten (vara hovedtillitsvalgt)

Serina Fuglestad Sikveland, Gjesdal kommune

Astrid Moi Vårdal, Hå kommune, Nærbø legekontor,

Fabiola Maria Pereira, Karmøy kommune

Ingebjørg Lilleeidet, Stavanger kommune

Karoline Kjellstad Lian, Sauda kommune


Jakob Sørbø, Forsvarsstaben Institutt for militærpsykiatri og stressmestring- IMPS (hovedtillitsvalgt)

Synnøve Eskeland Vervik, NAV arbeidsrådgivning Rogaland

Katrine Sand, NAV arbeidsrådgivning Rogaland

Klara Øverland, Universitetet i Stavanger


Lars Fredrik Eikevik Høiby         

Inger Johanne Storesund               


Eivind Andresen, Helse Fonna  HF (Foretakstillitsvalgt)

Monica Breitve, Helse Fonna (Foretakstillitsvalgt, forhandlingsansvarlig)

Wenche Sortland, Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus – Habilitering voksne

Tina Marie Haraldseide, Helse Fonna HF, BUP Haugesund

Amalie Iversen, Helse Fonna HF, BUP Stord

Katrine Valvatne Kvernernes, Helse Fonna HF, Stord DPS

Frank Leira-Johansen, Helse Stavanger HF - SUS (Foretakstillitsvalgt)

Eirik Holder, Helse Stavanger HF SUS – KPHBURA-LAR ØST -  Klinikk Psykisk helsevern barn, unge

Jens Kristoffersen, Helse Stavanger HF - SUS (vara hovedtillitsvalgt)

Katrin Tiller, Helse Stavanger HF - SUS Tillitsvalgt avd. fysikalsk med. og rehabilitering

Willy Lassa Kristiansen, Helse Stavanger HF - SUS Tillitsvalgt, BUP Bryne

Geir Pedersen, Helse Stavanger HF - SUS Tillitsvalgt, AFMR Lassa -Sektor voksen

Håkon Berget, Helse Stavanger HF - SUS  Tillitsvalgt, Stavanger DPS, gruppepoliklinikken

Ingrid Elisabeth Østbø, Helse Stavanger HF - SUS Tillitsvalgt, BUPA poliklinikk ungdom

Lars-Ole Vad Kristensen, Helse Stavanger HF -SUS Tillitsvalgt, BUP Egersund

Frauke Jurgensmeyer, Helse Stavanger HF -SUS Tillitsvalgt, Sola DPS

Leif Tore Ledål Moberg, Helse Stavanger HF - SUS tillitsvalgt, Stavanger DPS voksenpsykiatrisk poliklinikk

Marte Marie Jess Mostad, Helse Stavanger HF - SUS Tillitsvalgt, avd. unge voksne seksjon Gausel

Johannes Hendrik Langevald, Helse Stavanger HF - SUS

Hilde Ingvild Rønneberg, Helse Stavanger HF - BUP Hinna

Karen Marie Sagstad, Helse Stavanger HF, Sandnes DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk

Marthe Karoline Jürgensen Ludvigsen, Helse Stavanger HF, SUS, BUP Bryne

Siri Oftedal, Helse Stavanger HF, SUS, BUP Bryne

Ragnhild Teresa Eik, Helse Stavanger HF – Habilitering for voksne


Kjersti Strønstad, Blå Kors Haugaland A-senter (hovedtillitsvalgt)

Laila Helene Skretting, NKS Jæren DPS (hovedtillitsvalgt)

Anthony Oliver Hawke, Stiftelsen Kirkens familievern (hovedtillitsvalgt)

Stine Færøy Ravn, CRUX, spesialisthelsetjenesten   

Hilde Cecilie Bøe Veldt, Blå Kors Haugaland A-senter       

Linda Håland Hammervik, NKS Jæren DPS