Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgte Rogaland

Her finner du oversikt over plasstillitsvalgte i Rogaland. Hjelp oss med å holde listen oppdatert ved å sende e-post om endring til tillitsvalgtansvarlig.

Lena Kvalevåg Bjorland, Randaberg kommune, Helsestasjonens familieteam, (hovedtillitsvalgt)

Eldrid Robberstad, Sola kommune - Oppvekst - helsestasjon (hovedtillitsvalgt)

Kristian Nyborg Johansen, Sandnes kommune -Levekår- Mestringsenheten (hovedtillitsvalgt)

Terje Homnes, PPT for vgs. Rogaland -Stavanger (hovedtillitsvalgt)

Siri Wendelbo Johansen, PPT i Haugesund (hovedtillitsvalgt)

Kjersti Nakling Martinsen Pereira, PPT Tysvær (hovedtillitsvalgt)

Anita Glenne Kallhovd, PPT i Eigersund (hovedtillitsvalgt)

Åse Skåra Lie, Eigersund kommune – mestringsenheten (vara hovedtillitsvalgt)

Serina Fuglestad Sikveland, Gjesdal kommune

Astrid Moi Vårdal, Hå kommune, Nærbø legekontor,

Fabiola Maria Pereira, Karmøy kommune

Ingebjørg Lilleeidet, Stavanger kommune

Karoline Kjellstad Lian, Sauda kommune


Katrine Sand, NAV arbeidsrådgivning Rogaland - Hovedtillitsvalgt

Synnøve Eskeland Vervik, NAV arbeidsrådgivning Rogaland - Varatillitsvalgt

Klara Øverland, Universitetet i Stavanger


  Inger Johanne Storesund - Tillitsvalgt privatpratiserende             


Eivind Andresen, Helse Fonna  HF (Foretakstillitsvalgt)

Monica Breitve, Helse Fonna (Foretakstillitsvalgt, forhandlingsansvarlig)

Wenche Sortland, Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus – Habilitering voksne

Tina Marie Haraldseide, Helse Fonna HF, BUP Haugesund

Amalie Iversen, Helse Fonna HF, BUP Stord

Katrine Valvatne Kvernernes, Helse Fonna HF, Stord DPS

Frank Leira-Johansen, Helse Stavanger HF - SUS (Foretakstillitsvalgt)

Håkon Berget, Helse Stavanger HF - SUS  Tillitsvalgt, Stavanger DPS, gruppepoliklinikken

Ingrid Elisabeth Østbø, Helse Stavanger HF - SUS Tillitsvalgt, BUPA poliklinikk ungdom

Frauke Jurgensmeyer, Helse Stavanger HF -SUS Tillitsvalgt, Sola DPS

Leif Tore Ledål Moberg, Helse Stavanger HF - SUS tillitsvalgt, Stavanger DPS voksenpsykiatrisk poliklinikk

Marte Marie Jess Mostad, Helse Stavanger HF - SUS Tillitsvalgt, avd. unge voksne seksjon Gausel

Karen Marie Sagstad, Helse Stavanger HF, Sandnes DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk

Marthe Karoline Jürgensen Ludvigsen, Helse Stavanger HF, SUS, BUP Sandnes Julie Eges gate

Solveig Askim Rørvik - Helse Stavanger HF, SUS, Tillitsvalgt BUP Sandnes Elvegata

Siri Oftedal, Helse Stavanger HF, SUS, BUP Sandnes Julie Eges gate (varatillitsvalgt)

Søren Jensen Skår - Helse Stavanger HF - SUS, Tillitsvalgt HABU

Kristoffer Ravndal - Helse Stavanger HF - SUS - Tillitsvalgt - Fysikalsk medisin og rehabilitering


Astrid Lovise Sørbø Blå Kors klinikk Haugaland (hovedtillitsvalgt)

Laila Helene Skretting, NKS Jæren DPS (hovedtillitsvalgt)

Linda Håland Hammervik, NKS Jæren DPS