Hopp til hovedinnhold

Rogaland

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Marie Tonette Solhaug Hansen (Leder)

Elin Ljungstrøm

Liv Bianca Solheim Tveita

Siv Hilde Berg

Stephanie Reiler

Øyvind Kleven Frøyland

Lin Iris Narciza Voster

Martine Stordrange Hyvik


Velkommen til NPF Rogaland med ca. 500 medlemmer!

Siden er laget for at du som er medlem av Norsk psykologforening, og som bor eller jobber i Rogaland, skal få mest mulig glede av din lokalavdeling. Her kan du finne nyttig informasjon som oversikt over styret, informasjon om kollegastøtteordningen, link til sosiale medier, og sjekke ut aktuelle arrangementer i regi av lokallaget. Kontakt lokal webansvarlig dersom du oppdager feil på siden eller har innspill.

NPF Rogaland pleier å ha flere arrangement pr år.

  • Årsmøte: Orientering om styrearbeidet som har pågått, inkludert årsmelding, budsjett, regnskap og handlingsplan
    Årsmøtet er gratis, men ofte har vi en god middag etterpå hvor det som regel er en egenandel
  • Valg av nytt styre
  • Utdeling av inspirasjonsprisen
  • Sommerfest: hovedsakelig en kjekk fest med mulighet for å mingle, men ofte også med et foredrag av kortere varighet
  • Julegløgg: et festlig arrangement med et kortere fordrag
  • Fagarrangement
  • Ordinære medlemsmøter

Hver lokalavdeling har sine kollegastøtter, som kan gi deg kollegiale råd. De yter ikke helsehjelp, og fører derfor ikke journal. Les mer om ordningen her.

Helge Knudsen
91 88 37 04
Spesialist i klinisk psykologi, Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken/deltids privatpraksis i Stavanger.

Bente Arntzen
47 02 73 68
Spesialist i klinisk psykologi, Stavanger.

Kurt Henning Pettersen
93 47 71 14
Spesialist i klinisk voksenpsykologi, Haugesund.

Sølvie Lie
990 32 919
Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi, Haugesund.


Tillitsvalgt