Hopp til hovedinnhold

Økonomi for lokalavdelingene

Her finner du informasjon til leder og kasserer.

Alle som skal bruke Business Online må være legitimert i bankens systemer.

Dette er for å gi våre bedriftskunder trygghet for at riktig person får riktige fullmakter. I tillegg er legitimering et krav i gjeldende hvitvaskingsregler. 

Legitimering via BankID

Vi anbefaler at du bruker BankID for å legitimere deg i bankens systemer. Dette går svært raskt, og den som er Business Online-administrator i Psykologforeningen kan tildele deg fullmakt etter bare noen sekunder.

Husk å si fra til administrasjonssekretær i Psykologforeningen Tone Naglestad når du har gjennomført legitimeringen. Danske Bank gir ikke beskjed om dette.

Det har ingenting å si hvilken bank som har utstedt din BankID. Det koster selvsagt ingenting å benytte denne tjenesten.

Ved problemer med legitimering med BankID:

Danske Bank tar også imot legitimasjon hvor det er rett kopi av pass. Kopien må stemples hos for eksempel bank eller postkontor.


Rutiner for lokalavdelingenes søknader om tilskudd, har som mål å gjøre det mulig å utbetale både basistilskuddene og søknadsbaserte tilskudd tidlig i året (januar/februar).

Aktivitet

Dato

Sekretariatet ber alle lokalavdelingene om å sende inn regnskap for året før

Mars

Sekretariatet sender ut informasjon og søknadsskjema

10.11

Lokalavdelingene sender inn søknad med budsjett

15.12

Sekretariatet beregner basistilskudd

 

Sekretariatet samler tilskuddssøknader og innstiller til AU

Januar

AU beslutter de søknadsbaserte tilskuddene

Første AU-møte

Sekretariatet utbetaler basistilskuddene og søknadsbasert tilskudd

Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved forhandlinger, medlemsmøter og årsmøter.

Referater kan lagres i lokalavdelingens mappe på Teams, i stedet for å sendes inn.


Regler for tildeling av økonomiske midler til lokalavdelingene