Hopp til hovedinnhold

Regler for tildeling av økonomiske midler til lokalavdelingene

Vedtatt av Landsmøtet 2004

A. Følgende prinsipper fastlegges for tildeling av økonomiske midler til lokalavdelingene:

  • Tilskuddets størrelse må delvis stå i forhold til medlemstallet i avdelingen.
  • Uansett medlemstall skal enhver avdeling ha et basistilskudd som grunnlag for sin drift.
  • Aktive avdelinger bør få midler til å være aktive.
  • Avdelinger som har hatt lav aktivitet, bør få midler til å øke aktiviteten hvis de ønsker det.
  • Avdelinger som ønsker å spare opp midler til større utgifter (f.eks. anskaffelser eller kostnadskrevende aktiviteter) bør ha anledning til det.
  • Forskjellige geografiske (kommunikasjonsmessige) forhold må ivaretas.

B. Tilskuddene beregnes etter følgende modell:

  • Basistilskudd I utgjør 50 prosent av totaltilskuddet, og fordeles mellom lokalavdelingene etter medlemstall.
  • Basistilskudd II utgjør 20 prosent av totalstilskuddet, og fordeles likt mellom avdelingene.
  • Søknadsbasert tilskudd utgjør 30 prosent av totaltilskuddet.

C. Det trekkes inn midler fra lokalavdelinger når egenkapitalen deres overstiger 30 prosent av kostnadene.

D. Det utarbeides et standardoppsett for lokalavdelingenes regnskap.