Hopp til hovedinnhold

Hva er en lokalavdeling?

Psykologforeningens lokale organisasjonsledd utgjør selve bærebjelken foreningen står på. 

Politikk

Lokalavdelingen har en nøkkelrolle i arbeidet for å gjøre Psykologforeningen til en aktiv samfunnsaktør. Gjennom lokalavdelingen kan medlemmene få en hånd på rattet i utformingen av Psykologforeningens politikk, blant annet gjennom lokale møter og diskusjoner.

Lokalavdelingen er kanalen til foreningens øverste besluttende organ – landsmøtet – som avholdes hvert tredje år. De velger delegater til landsmøtet, og utreder og forbereder saker som skal behandles der.

Mellom landsmøtene skal de sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret.

Lokale ambassadører

Lokalavdelingene er lokale ambassadører for Psykologforeningens politikk. De er i posisjon til å pleie kontakt med lokale folkevalgte, drive opinionspåvirkning, og medvirke til presseoppslag og avisinnlegg som «oversetter» saker som foreningen brenner for, til en lokal kontekst.

Trenger du kommunikasjonstips, kontakt kommunikasjonssjef Kristina Gjendemsjø Høyer.

Tillitsvalgtarbeid

Lokalavdelingene har en viktig rolle i arbeidet med å bidra til gode arbeids- og lønnsvilkår for medlemmene. 

De skal være behjelpelig med å få på plass et tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser, og bistår i lønnsforhandlinger gjennom arbeid i lokale forhandlingsutvalg. Noen steder vil det være naturlig at flere lokalavdelinger samarbeider innenfor tariffområder.

Trenger du råd om tillitsvalgtarbeid? Ta kontakt med Jus- og arbeidslivsavdelingen.

Kollegastøtte

Lokalavdelingene organiserer Psykologforeningens kollegastøtter. Kollegastøtten skal være en partner – en psykolog - som du kan diskutere med om hva du bør gjøre hvis du havner i en vanskelig situasjon.

Les mer om kollegastøtteordningen.

For spørsmål om kollegastøtte, kontakt spesialrådgiver Lars Jørgen Berglund

Sosial og faglig møteplass

Lokalavdelingene er en viktig sosial møteplass for Psykologforeningens medlemmer. Gjennom regelmessig møtevirksomhet kan det skapes grunnlag for gode faglige og politiske diskusjoner og profesjonstilhørighet.

Takk for at du engasjerer deg i vårt lokale arbeid. Lykke til med arbeidet!

Gå til normalvedtekter for lokalavdelinger.