Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål

Tema for årets psykologikongress er psykologi i grenseland - fra normalitet til patologi.

7. til 8. september er det duket for to spennende dager med faglig påfyll og inspirerende foredrag på Oslo Kongressenter. 

De siste årene har det blitt større åpenhet om psykiske vansker. Det er bra, og viktig. Samtidig har det også blitt en markant økning i personer som søker hjelp for sine psykiske plager. Det er vanskelig å si om dette skyldes en reell økning i forekomsten av psykiske lidelser, at det er blitt lettere å be om hjelp, at mennesker ber om hjelp for problemer som tidligere ikke ble ansett som behandlingskrevende, eller en kombinasjon av flere av disse faktorene, og eventuelt også andre forhold.

Hvor går grensene?

Hovedtema for årets kongress er dermed å utforske hvor grensene går mellom normalfungering og behandlingskrevende problemer. Hva bør vi behandle, når bør vi stoppe behandlingen, eller kanskje prøve andre tiltak enn behandling. Hvordan skal vi forholde oss til unge, voksne og eldre som strever med livene sine på ulike måter, og hvordan hjelpe mennesker så livet føles meningsfullt igjen?

For å belyse hovedtemaet vil vi ha særlig søkelys på personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og traumer. Hver på sin måte er dette lidelser som utfordrer grensen mellom det normale og det syke. Hvor går grensen og hva vi skal behandle, og hvordan? Når kan behandling skade, og når kan den være svært nyttig, også for de mildere problemene? Når er forebyggende behandling nyttig og avgjørende, og når kan det bidra til å sykeliggjøre vansker som kanskje ikke hadde behøvd å være så alvorlige?

Med oss til å tenke klokt rundt disse spørsmålene har vi fagpersoner som er eksperter på behandling av nettopp traumer, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, i tillegg til fagpersoner som kan hjelpe oss å løfte blikket og tenke over de mer overordnede spørsmålene knyttet til psykologiens grenseområder.

Kongressen godkjennes som 14 timers vedlikeholdskurs for spesialitetene. 

Smakebiter fra programmet 

Hovedinnlegg 

Riccardo Dalle Grave, MD, Department of Eating and Weight Disorders, Villa Garda Hospital, Garda (VR), Italy: «Enhanced cognitive behaviour therapy for eating disorders: A psychological treatment that works for all eating disorders and settings»

Sune Bo Hansen, spesialpsykolog i barne- og ungdoms- psykiatri, veileder og spesialist i psykoterapi og klinisk barnepsykologi: «Teenage Wildlife – Om personlighetsforstyrrelse hos ungdom»

Foredrag 

Ole Jacob Madsen, professor i kultur-­ og samfunns­psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo: «Den nye åpenheten om psykiske lidelser»

Dag Nordanger, psykologspesialist, RVTS vest: «Traumer eller ikke traumer; er det spørsmålet?»

Kjetil Bremer, NAPP/OUS: «Fra normal til patologisk personlighet – dimensjonal forståelse av personlighetsproblemer»

Per Are Løkke, privatpraksis, Nesodden: «Patologiserer samfunnet i dag ungdomsfasen?»

Solveig Bartun Rob, erfaringskonsulent, Kronstad DPS, Bergen: «Hva hjelper sett fra brukers perspektiv?»

Kaja Næss Johannessen, psykologspesialist, leder for fagutviklingsenheten Østbytunet: «Hva innebærer en nevrosekvensiell tilnærming for terapeutisk arbeid med traumer? Erfaringer fra Østbytunet og generelle betraktninger»

Margrethe Seeger Halvorsen, UiO: «Privat og offentlig psykisk helsevern – himmel og helvete eller to sider av samme sak?»

Åse Gruda Skard-prisen 2023 

Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap deles ut på Psykologikongressen.

Last ned hele programmet her

Sammendrag av symposier finner du her