Hopp til hovedinnhold

Fellesprogram - 074

Kurskategori:
Fellesprogram
Sted:
Oslo
Timer:
96
Periode:
12.11.2025 06.11.2026
Påmeldingsfrist:
08.10.2025
Avmeldingsfrist:
08.10.2025
Fellesprogrammets kursdel består av kurs på 96 timer, jevnt fordelt over ett år.  Hvert  kurs har en varighet på 24 timer.

For påmelding til Fellesprogrammet kreves autorisasjon som psykolog i Norge, og at søkeren er i veiledet praksis. Det vil si at du ikke kan melde deg på Fellesprogrammet før autorisasjon foreligger.
Vi gjør oppmerksom på at privatpraksis ikke godkjennes til fellesprogrammet.

Du melder deg kun på til kurs1. Du vil da automatisk være påmeldt alle 4 kursene i dette programmet

Les målbeskrivelsen for fellesprogrammet her og utfyllende bestemmelser her.

Kursene inneholder forelesninger, gruppearbeid og egenaktivitet over følgende obligatoriske hovedtema:
 
 • Psykologprofesjonen, profesjonshistorie og ulike psykologroller
 • Faktorer som fremmer profesjonell utvikling: Fra ”praksissjokk” til spesialist
 • Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis
 • Informasjon om spesialistutdanningen
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Ann Kristin Hegdal, Rolv Henning Mohn.
Prosjektnummer:
30FE125074
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenester
 • Lover og forskrifter med relevans for psykologers yrkesutøvelse og dokumentasjon av eget arbeid
 • Menneskerettigheter og fagetikk
 • Evaluering av egen praksis
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Ann Kristin Hegdal, Rolv Henning Mohn.
Prosjektnummer:
30FE226074
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på                                påvirkningsmuligheter og medarbeiderskap i egen organisasjon.
      Tverrfaglig samarbeid
 • Bruker- og pårørendemedvirkning
 • Veiledning, veiledningsroller og veiledningsmetodikk
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Ann Kristin Hegdal, Rolv Henning Mohn.
Prosjektnummer:
30FE326074
Oppmøtetype:
Fysisk
 • Psykologens ulike roller i rettssystemet
 • Psykologarbeid i et sosialt og kulturelt mangfoldig samfunn
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet  
Detaljer:
Timer:
24
By:
Oslo
Kurssted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler
Kursleder(e):
Rolv Henning Mohn, Ann Kristin Hegdal.
Prosjektnummer:
30FE426074
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Fellesprogram - 074 (fra 12.11.2025 til 06.11.2026) Påmelding på Min Side