Hopp til hovedinnhold

Psykologprisen

Psykologprisen er opprettet for å belønne psykologer som med personlig engasjement og ekstraordinær arbeidsinnsats bidrar til å hjelpe og utvikle personer eller organisasjoner.

Prisen går til psykologer eller virksomheter som gjør godt psykologarbeid og viser hvordan praktisk bruk av psykologisk kunnskap kan komme folk til gode.

Psykologer er representert på mange ulike samfunnsområder, og selv om arbeidet har ulik karakter er målet alltid det samme: å forbedre menneskers livskvalitet og ivareta menneskelige ressurser. Hensikten med prisen er å fremheve psykologers verdifulle bidrag til allmennheten og samfunnet.

Prisen deles ut i forbindelse med festspillkursene i Bergen. Juryen nedsettes av sentralstyret og ledes av presidenten i Psykologforeningen.

Les om tidligere vinnere av Psykologprisen her

Juryen 2023

 • Arnhild Lauveng, visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk, og fungerende president ved juryeringen i 2023
 • Akiah Astral Ottesen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Silje Endresen Reme, professor i helsepsykologi ved Psykologisk Institutt, UiO
 • Sverre Urnes Johnson, Ph.D., psykologspesialist og førsteamanuensis UiO
 • Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse

Nominasjon

Om du ønsker å nominere noen, sender du oss en mail der du begrunner hvorfor du mener psykologen eller psykologmiljøet fortjener Psykologprisen.

Begrunnelsen skal inneholde en beskrivelse av kandidatens psykologiske virksomhet og en redegjørelse for den positive betydningen denne virksomheten har hatt for:

 • samfunnet
 • faget og fagmiljøet vedkommende er en del av
 • hvorfor vedkommendes prestasjoner må anses å være «utenom det vanlige» i tråd med priskriteriene
 • feltets aktualitet
Send inn ditt forslag her

Slik nominerer du

Den som nominerer

 • Navn og tittel
 • Arbeidsplass og avdeling
 • Adresse
 • Telefon
 • E-post

Den nominerte

 • Navn og tittel
 • Arbeidsplass og avdeling
 • Adresse
 • Telefon
 • E-post
 • Har du jobbet/jobber du sammen med kandidaten?
 • Beskriv kandidatens psykologiske virksomhet og betydningen den har hatt for samfunnet, faget og vedkommendes fagmiljø.
 • Beskriv hvorfor kandidatens prestasjoner må anses å være «utenom det vanlige» i tråd med priskriteriene.
 • Gi en generell beskrivelse av fagfeltets aktualitet

Forslaget sendes på e-post til nettredaktør: marthe@psykologforeningen.no