Hopp til hovedinnhold

Yngre psykologers utvalg

Velkommen til oss! Her finner du informasjon om vårt mandat, aktiviteter, saker og aktuelle arrangement. Vår målgruppe er alle psykologer som ikke er spesialister.

Vi er oppnevnt av sentralstyret og består av åtte medlemmer fra ulike deler av landet.

Medlemmer

 • Helén Ingrid Andreassen, leder
 • Astrid Brænden, nestleder
 • Håkon Coucheron Fredhammer, kommunikasjonsansvarlig
 • Katharina Espedal Bøe
 • Kristoffer Wilhelmsen
 • Eirik Søderholm
 • Katrine Willumstad
 • Rikke Pauline Sandvik

Vi har et engasjement som spenner over en rekke områder gjennom ulike aktiviteter og arrangementer.

 • Vi samarbeider med lokalavdelingene i universitetsbyene om å informere profesjonsstudenter om NPF, om jobbmuligheter, jobbsøking og lønnsforhandling.
 • Vi gir innspill til utdanningsinstitusjonene om mulige forbedringer i utdanningen for å bedre ruste studenter til å håndtere de krav og forventninger som stilles til en yrkesaktiv psykolog.
 • Vi veileder nyutdannede og ikke-spesialister i å søke råd og informasjon i Psykologforeningen sentralt, inkludert informasjon om tillitsvalgtapparatet.
 • Vi gir generell informasjon og veiledning om å søke jobb og forhandle lønn, bl.a. gjennom å tilgjengeliggjøre og oppdatere Veileder for avgangsstudenter.
 • Vi deltar i tillitsvalgtopplæring for å løfte frem saker som berører ikke-spesialister spesielt, for eksempel utfordringer og muligheter ved midlertidige ansettelser.
 • Vi arrangerer uformelle treff for yngre psykologer.
 • Vi inviterer til faglige kveldsseminarer, hvor foredragsholdere inviteres til å fortelle hvordan de har utfordret den tradisjonelle psykologrollen gjennom å jobbe utradisjonelt, eller forteller om områder i arbeidslivet vi kjenner lite til fra studietiden.
 • Vi jobber for å sette fokus på arbeidshelse blant yngre psykologer.

I tillegg til dette er det et mål å være tilgjengelig for Psykologforeningen sentralt og lokalt i saker som er viktig for ikke-spesialister, samt å jobbe aktivt i forbindelse med lederkonferanser og landsmøter.


 • Fremme interessene til psykologer som ikke er spesialister i Norsk Psykologforening.
 • Kartlegge, synliggjøre og jobbe for bedre lønnsvilkår for ikke-spesialister i samarbeid med sentralstyret, lønns- og arbeidslivsutvalget og sektorutvalgene.
 • Kartlegge, synliggjøre og jobbe for rettferdige og gode arbeidsvilkår i samarbeid med sentralstyret og øvrige deler av NPF. YPU har observatørstatus i lønns- og arbeidsmarkedsutvalget.
 • Kartlegge og synliggjøre tematikk særlig relevant for psykologer i starten av sin arbeidskarriere.
 • Jobbe for styrking av faglige rammer i psykologenes arbeidshverdag i samarbeid med sentralstyret og øvrige deler av NPF. YPU har observatørstatus i spesialitetsrådet.

Avgangsstudent? Rett til veiledning for ansatte