Hopp til hovedinnhold

Yngre psykologers utvalg

Velkommen til oss! Her finner du informasjon om vårt mandat, aktiviteter, saker og aktuelle arrangement. Vår målgruppe er alle psykologer som ikke er spesialister.

Vi er oppnevnt av sentralstyret og består av åtte medlemmer fra ulike deler av landet.

Medlemmer

 • Helén Ingrid Andreassen, leder
 • Astrid Brænden, nestleder
 • Håkon Coucheron Fredhammer, kommunikasjonsansvarlig
 • Katharina Espedal Bøe
 • Kristoffer Wilhelmsen
 • Eirik Søderholm
 • Katrine Willumstad
 • Rikke Pauline Sandvik

Vi har et engasjement som spenner over en rekke områder gjennom ulike aktiviteter og arrangementer.

 • Vi samarbeider med lokalavdelingene i universitetsbyene om å informere profesjonsstudenter om NPF, om jobbmuligheter, jobbsøking og lønnsforhandling.
 • Vi gir innspill til utdanningsinstitusjonene om mulige forbedringer i utdanningen for å bedre ruste studenter til å håndtere de krav og forventninger som stilles til en yrkesaktiv psykolog.
 • Vi veileder nyutdannede og ikke-spesialister i å søke råd og informasjon i Psykologforeningen sentralt, inkludert informasjon om tillitsvalgtapparatet.
 • Vi gir generell informasjon og veiledning om å søke jobb og forhandle lønn, bl.a. gjennom å tilgjengeliggjøre og oppdatere Veileder for avgangsstudenter.
 • Vi deltar i tillitsvalgtopplæring for å løfte frem saker som berører ikke-spesialister spesielt, for eksempel utfordringer og muligheter ved midlertidige ansettelser.
 • Vi arrangerer uformelle treff for yngre psykologer.
 • Vi inviterer til faglige kveldsseminarer, hvor foredragsholdere inviteres til å fortelle hvordan de har utfordret den tradisjonelle psykologrollen gjennom å jobbe utradisjonelt, eller forteller om områder i arbeidslivet vi kjenner lite til fra studietiden.
 • Vi jobber for å sette fokus på arbeidshelse blant yngre psykologer.

I tillegg til dette er det et mål å være tilgjengelig for Psykologforeningen sentralt og lokalt i saker som er viktig for ikke-spesialister, samt å jobbe aktivt i forbindelse med lederkonferanser og landsmøter.


Vi har som særlig oppgave å arbeide for ikkespesialistenes interesser ved å

Fremme ikke-spesialisters faglige, kollegiale og sosiale interesser

 • Utvalget arbeider for en god og oversiktlig spesialiseringsordning.
 • Utvalget arbeider for ikke-spesialisters tilhørighet i psykologfellesskapet.
 • Utvalget tilstreber å arrangere samlinger for ikke-spesialister.
 • Utvalget tilstreber å fremme høy faglig og yrkesetiske standard.

Fremme ikke-spesialisters utdannings- og arbeidsvilkår

 • Utvalget holder seg oppdatert gjennom deltakelse i LAU.
 • Utvalget kartlegger nyutdannede psykologers lønns- og arbeidsvilkår.
 • Utvalget taler ikke-spesialisters sak overfor foreningens forskjellige ledd.

Fremme ikke-spesialisters arbeidsmiljø, trivsel og kreativitet i yrkesvalg

 • Utvalget oppretter kontakt med tillitsvalgte, og tilstreber å være et kontaktpunkt for disse i relevante problemstillinger.
 • Utvalget tilstreber å dele informasjon om bredden i mulige karrierer som psykologutdannet.

Fremme ikke-spesialisters opplevelse av tilhørighet og tilgjengelighet til foreningen

 • Utvalget er en informasjonskilde om foreningen.
 • Utvalget er tilgjengelig for kontakt med medlemmer.

Fremme en god overgang fra student- til yrkesliv

 • Utvalget tilstreber å være synlig og tilgjengelig for nyutdannede.
 • Vi samarbeider med aktuelle utvalg, avdelinger og sekretariatet i foreningen.

Avgangsstudent? Rett til veiledning for ansatte